Fiskars barnbarn ärver stress orsakad av p-pillerutsläpp

Östrogen i vattnet får fisken att stressa upp sig och ändra sitt beteende. Och problemen är ärftliga – även barnbarnen blir stressade. Det visar Kristina Volkova i sin doktorsavhandling i biologi vid Örebro universitet.
Hon har studerat vilken effekt låga doser av konstgjort östrogen har på fiskarnas hjärnor och ser sina resultat som en öppning mot att forska vidare på hur människohjärnan påverkas av hormoner.

– Jag trodde inte att låga doser skulle ha sådan påverkan på beteendet hos fiskarna, och att stressen skulle vara kvar efter att de fått vara lång tid i rent vatten. Att stressen också ärvs i minst två generationer är överraskande, säger hon, som måndag 5 oktober lägger fram sin doktorsavhandling.

Som medlem i en grupp forskare på Södertörns högskola har Kristina Volkova studerat hur EE2, ett konstgjort östrogen som finns i p-piller, påverkar zebrafisk och guppy, vanliga akvariefiskar som används i forskningen för att de är små och praktiska. EE2 är vanligt i sjöar och vattendrag och förutom p-piller är jordbruk och köttdjur källor till läckage.

Ett häftigt organ

I sin avhandling har Kristina Volkova kombinerat sin fascination för hjärnan, ett "häftigt organ som styr allt", och den nyfikenheten på hormoner som väcktes hos henne under utbildningen.

Det finns kunskap och medvetenhet om att hormoner påverkar könsorganen. Resultatet av Kristina Volkovas studie klargör att just hjärnan hos uppväxande fiskar är mycket mottaglig för det konstgjorda hormonet EE2.

– Det är en allvarlig konsekvens och en varningsklocka.

Hon visar i sin avhandling att när fiskarna under sin tillväxt utsätts för låga doser av EE2 blir de stressade vuxenfiskar. En del symptom är olika beroende på kön. De kvinnliga fiskhjärnorna drabbas av rubbad dygnsrytm medan hanarna får problem att styra kolesterolen.

– Jag har analyserat generna i hjärnan och sett att de som styr dygnsrytmen, kolesteroltillverkningen och immunförsvaret är påverkade hos den första generationen, berättar Kristina Volkova.

Avkommorna, barnbarnen, blir också stressade. Men Kristina Volkova har inte undersökt hur beteendet ärvs, utan hennes avhandling kartlägger vad som skett.

Stress hos människor

I det sista kapitlet definierar hon möjliga orsaker till den observerade fiskstressen och pekar ut framtida forskning.

– Mina resultat kompletterar och bekräftar tidigare studier på däggdjur. Det vore spännande om annan forskning kunde titta på vilken påverkan hormonstörande ämnen har på stress hos människor, säger Kristina Volkova.

Kristina Volkova har studerat låga doser av EE2. Just låga doser, till skillnad från höga koncentrationer, är relevanta eftersom olika nivåer påverkar på olika sätt. För hormoner gäller inte samma system med gränsvärden som för andra föroreningar i vatten.

Det konstgjorda östrogenet EE2 kommer ut från reningsverken och är en av många föroreningar som tillåts passera ut i sjöar och vattendrag. Det behöver inte vara så enligt Kristina Volkova.

– Det handlar inte om ett ansvar för den enskilda kvinnan, om att kvinnor ska sluta med p-piller. Det finns teknik, som kostar lite mer, som kan rena vattnet.

Text: Maria Elisson