Fördjupade studier av barn i riskzonen

Vilken betydelse har insatser för barn i familjer i riskzonen? För att undersöka detta har forskare vid Örebro universitet i år fått närmare en halv miljon kronor från Folkhälsomyndigheten. Förra året fick Örebro universitet närmare 1,5 miljon till projektet. Studien är en fortsättning på ett tidigare arbete med kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten, som stötts av Sveriges kommuner och landsting.

– Det har på senare tid visat sig att barn till missbrukare löper en ökad risk för att själva få problem. Många barn till missbrukande föräldrar uppmärksammas inte och i de fall de får stöd så vet man lite om vad det betyder, säger professor Charli Eriksson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Bidra till insatser

En undersökning från 2012 visar att av alla familjer som omfattades av beroendevård så fick 24 procent av barnen någon form av stöd genom samverkan inom socialtjänsten. Syftet med det här projektet är att bidra till effektiva insatser för familjerna, att låta familjerna komma till tals och berätta om vilket värde de ser av insatserna och att utveckla en modell för hur man ska följa upp kvaliteten på de insatser som görs.

Den studie om kunskapsutveckling som redovisades förra året genomfördes i över 40 kommuner i 15 län. Den aktuella fortsättningen fördjupar sig kring familjer i fem kommuner som erbjuds delta. En viktig del av studien är att låta barnen komma till tals, vilket lett till speciella forskningsetiska diskussioner, som försenat studien en tid.

Text: Lars Westberg

Foto: Örebro universitet