Forskare får 500 000 för att utveckla apparat med ”fingertoppskänsla”

Daniel Eriksson, forskare vid Örebro universitet, har tilldelats Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris på 500 000 kronor. Pengarna kommer att användas till utvecklingsarbetet med en apparat som kan automatisera tester för förpackningsindustrin.

Daniel Eriksson är doktorand inom området maskinteknik vid Örebro universitet och forskar om konsumentförpackningar och hur förpackningsegenskaper kan mätas med moderna mätinstrument.

- En förpackning fyller många funktioner. Förutom att skydda och förmedla viktig information om innehållet ska den tilldra sig konsumenternas intresse i butikshyllan och upplevas som funktionell när den används, säger Daniel Eriksson

Förpackningen får inte heller skadas eller deformeras för mycket när den hanteras, då kan den upplevas som dålig eller osäker.

Automatiserad teknik

Idag använder sig förpackningsproducenter av testpersoner för att få svar på frågor om hur förpackningen uppfattas. Det är en både dyr och tidskrävande process. Daniel Erikssons forskning handlar om att utveckla en maskin som automatiserar det testarbetet – med andra ord en apparat med ”fingertoppskänsla”.

Forskarstipendiet från Gunnar Sundblads Forskningsfond gör det nu möjligt för Daniel Eriksson att tillbringa cirka sex månader vid University of Southern California i Los Angeles. Där finns en forskningsgrupp inom området Biomedical Engeneering som bedriver forskning kring hur taktila sensorer kan användas för att karakterisera material.

- Gruppen har ännu inte haft möjlighet att studera fiberbaserade förpackningsmaterial. Här finns således potential för ett fruktbart samarbete, säger Daniel Eriksson.

Daniel Eriksson kommer att ta emot kompetensutvecklingspriset under Skogsnäringsveckan i Stockholm den 14 april.

Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö, utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem ny kunskap till nytta för skogsnäringen.