Forskare från Örebro universitet lär ut entreprenörskap och innovation i Etiopien

När Etiopien satsar på innovation och entreprenörskap inom naturvetenskap, teknik och medicin spelar forskare från Örebro universitet en huvudroll.
– Vi har precis hållit i landets första kurs i vetenskaplig innovation och entreprenörskap, säger Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Etiopiens satsning på innovation och entreprenörskap inom naturvetenskap, teknik och medicin görs med förhoppning om att få en större avkastning av forskningen. Landet vill att forskningen tydligare ska bidra till att den ekonomiska utvecklingen i landet förbättras. Att Per-Erik Olsson, tillsammans med ytterligare en professor från Norge, blir involverade i processen är ett resultat av det samarbete som Centrum för Livsvetenskap på Örebro universitet sedan ett par år tillbaka bedriver med Armauer Hansen forskningsinstitutet (AHRI) i Addis Ababa i Etiopien. Tidigare har Per-Erik Olsson ansvarat för fortbildningskurser i biovetenskapliga metoder, och då även berört innovationsprocessen, patent och vikten att skydda sin idé och det man säljer.

Samarbetet med AHRI har utvecklats snabbt och varit framgångsrikt. När vi gav kursen i höstas fick vi också besök av vice premiärministern och hälsoministern som båda blev imponerade av vårt arbete. Kursen i innovation och entreprenörskap ligger precis i linje med Etiopiens satsning, säger Per-Erik Olsson.

Doktorandprojekt

Ett gott samarbetet med AHRI har även lett till att forskare från Örebro universitet är delaktiga i handledning av doktorander i Etiopien. Doktoranderna ingår i ett projekt, finansierat av SIDA, där tio framtida forskningsledare ska utbildas i Etiopien. Tre av dessa doktorander kommer att få sin utbildning i samarbete Per-Erik Olsson och Jana Jass vid institutionen för naturvetenskap och teknik och Mats Karlsson vid institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet.

– Vi är väldigt glada över att ha etablerat ett starkt samarbete med AHRI. Utbytet med Etiopien tror jag på sikt kan innebära stora möjligheter för Örebro universitet, säger Per-Erik Olsson.