Forskare testar ny behandling för smärtpatienter

Patienter, som lider av både kronisk smärta och psykisk ohälsa, har svårt att komma ut i arbetslivet igen. Därför vill Örebroforskaren Katja Boersma, tillsammans med kollegorna Ida Flink och Steven Linton, utvärdera en ny behandlingsmetod. Deras forskningsprojekt har fått 2,6 miljoner kronor från Afa försäkringar och har som målsättning att patienterna ska få rätt hjälp och kunna börja arbeta igen.

Det finns en samsjuklighet mellan kronisk smärta och emotionella problem, som har visat sig vara svårbehandlad med de insatser som finns tillgängliga inom dagens smärtrehabiliterings- och psykiatriska verksamheter.

– Patienterna lider och blir marginaliserade. De har svårt att komma tillbaka till arbetet och hamnar utanför. Det leder dessutom till stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt att öka förståelsen om orsakerna till samsjukligheten och att testa nya behandlingsmetoder, säger Katja Boersma, forskare i psykologi vid Center for Health and Medical Psychology vid Örebro universitet.

Förstå och behandla

Forskningsprojektet ska utvärdera effekten av en nyutvecklad emotionsfokuserad behandling. Behandlingen är en ny metod för att förstå och behandla samtidigt förekommande psykiska och somatiska symtom och bygger på de senaste rönen från emotionsforskning samt klinisk psykologi och smärtpsykologi.

– Vi förväntar oss att behandlingen ska ge bättre resultat. Vi tror att fler patienter kommer att kunna börja arbeta igen och att vi kan minska samsjukligheten.

Målet i längden är att göra det möjligt för kliniker inom smärtrehabiliteringen att få ett nytt, enhetligt behandlingsformat för denna svårbehandlade patientgrupp. Studien kommer dessutom att ge värdefull vetenskaplig kunskap om samspelet mellan kronisk smärta och emotionella problem.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet, Matton