Forskare undersöker inomhusmiljön i förskolor

I lågenergihus tätas väggar, fönster och dörrar med plast för att uppnå en lägre energiförbrukning och på senare år har många kommuner valt den tekniken för nya förskolor. Nu startar ett forskningsprojekt vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro, som ska studera inomhusmiljön i lågenergiförskolor.

– Vi ska undersöka om inomhusmiljön är bra. Vi kommer att mäta koldioxidhalten, fuktighet och temperatur. Vi kommer även undersöka om det finns några ämnen från byggmaterialet som använts, framförallt från plasten, säger Josefin Persson, forskare i kemi vid Örebro universitet.

Plasten innehåller så kallade flyktiga organiska ämnen som kan komma ut i luften och som barnen i sådana fall andas in. Plasten innehåller dessutom mjukgörande ämnen, ftalater.

– Det kan vara problematiskt att bygga in plaster. Då är det viktigt att ventilationen är bra, säger Josefin Persson.

Forskningsprojektet är delfinansierat av Healthy Building Forum, en ideell förening i Örebro, vars medlemmar består av representanter från bygg- och fastighetsbranschen. Föreningen har som mål att öka kunskapen om hur man bygger och förvaltar sunda hus och vill få mer information om vilka material som är bra.

Mäta under flera år

– Vi kommer mäta flera gånger per år under en fyraårsperiod. Vi kommer mäta luften i byggnaderna innan de tas i bruk och kan jämföra dessa resultat med mätningar från när förskolorna har flyttat in, säger Josefin Persson.

Forskarna kommer dessutom ta prover på damm vid alla tillfällen. Det är viktigt eftersom många ämnen samlas i dammet.

– Det finns inte så mycket forskning på lågenergihus ännu och än färre på kombinationen lågenergi och förskola, avslutar Josefin Persson.

I projektet ingår forskare vid forskningscentrumet Människa-Teknik-Miljö, MTM, och inom byggteknik vid Örebro universitet, samt Arbets- och miljömedicinska kliniken, AMM, vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Inom MTM forskar man om människors exponering för en rad olika miljögifter och AMM har stor erfarenhet när det gäller exponeringsstudier rörande flyktiga ämnen, metaller och partiklar i luft.

Text, foto: Linda Harradine