Forskning för att ge skolor förslag på hur de kan minska fördomar

– Skolan behöver konkreta förslag kring vad den kan göra för att minska fördomar och främja tolerans och öppenhet. För att göra det möjligt behöver vi först förstå hur attityder och beteenden gentemot grupper med annan etnisk tillhörighet utvecklar sig över tid, säger Örebroforskaren Sevgi Bayram Özdemir, som har fått 7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

– Tyvärr visar forskning att både rasism och främlingsfientlighet återfinns inom den svenska skolan där ungdomar med invandrarbakgrund trakasseras på grund av sitt ursprung, säger Sevgi Bayram Özdemir.

Forskarna ska ta reda på hur, för vem och genom vilka mekanismer som skolan kan påverka utvecklingen. Målet är att förstå detta på ett djupare plan för att sedan förmedla kunskapen till skolpersonal, kommunala tjänstemän, beslutsfattare och socialarbetare.

1 800 ungdomar mellan 10 och 15 år deltar i studien tillsammans med sina föräldrar och lärare. Sevgi Bayram Özdemir kommer tillsammans med kollegorna Håkan Stattin och Metin Özdemir följa ungdomarna under tre år.

Text: Linda Harradine