Forskningsfond ger nya möjligheter

- Norrköpings kommuns satsning på forskning och samarbete med Campus Norrköping har genererat väldigt mycket för staden och medfört en framgångsrik växelverkan mellan universitet och samhälle.

Det sa Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, när han under måndagen besökte Örebro universitet.

Örebro universitet hade bjudit in representanter från näringsliv, kommun och landsting för att under ett eftermiddagsseminarium diskutera ökad samverkan mellan universitet, stad och näringsliv. Lars Stjernkvist var inbjuden gäst och berättade om Norrköpings samarbete med Linköpings universitet, och då särskilt den verksamhet i form av forskning och utbildning som bedrivs vid universitetets Campus Norrköping.

- För staden är samarbetet med universitetet viktigt. Dels har vi ett samarbete för att utveckla campus och ge studenterna bättre möjligheter. Dels har vi en forskningsfond där kommunen satsar pengar för att stödja forskning som kan ge vinster för Norrköping som stad och kommun.

Kunskap ger fördelar

De kommunala verksamheterna behöver mer kunskaper på en mängd områden och forskningsfonden är ett sätt att göra det möjligt, menade Lars Stjernkvist. En annan stor fördel med forskningsfonden är det fördjupade samarbete som den leder till.

- I forskningsfonden sitter representanter från universitet, samhälle och kommun. Vi träffas med jämna mellanrum och lär oss varandras verksamheter och därmed också att förstå varandra bättre. Det blir lättare att samarbeta och att hitta gemensamma nämnare inte bara inom forskningsområdet utan också på andra områden.

Örebro universitets rektor Jens Schollin var nöjd med seminariediskussionen.

- Vi vet att universitetet har stor positiv inverkan på regionen. Här börjar över 5 000 nya studenter varje år, de allra flesta kommer från orter utanför regionen och över hälften stannar kvar i regionen efter sin utbildningstid. Vi har dessutom mycket högt söktryck till våra utbildningar och utvecklas starkt inom många forskningsområden. Nu behöver vi skruva upp den goda samverkan vi redan har med stad, organisationer och näringsliv för att ta tillvara de möjligheter det här ger, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.