Första antagningen till höstens utbildningar klar

Första urvalet till höstens program och kurser vid universitet och högskolor är nu klart. Idag får de sökande sina antagningsbesked. Knappt 19 500 antagningar* har beslutats till utbildningar vid Örebro universitet, vilket är en ökning med drygt 300 jämfört med föregående år.

När ansökningstiden till höstens program och kurser gick ut den 16 april hade över 45 000 personer sökt till vid Örebro universitet. Det var en ökning med 1 400 i jämförelse med året innan. Bortsett från några få mindre fackhögskolor är Örebro universitet dessutom det lärosäte som ökar mest vad gäller förstahandssökande till program.

En nationell jämförelse visar dessutom att flera av universitetets program har stärkt sina positioner. Utbildningarna till jurist och läkare återfinns som nummer 13 och 17 bland landets mest sökta. Utbildningarna till socionom, psykolog och kriminolog placerar sig också högt. En raket i ansökningsomgången var Örebro universitets nya kriminologiprogram som startar i höst. De 45 utbildningsplatserna hade över 3 200 sökande. Mer än 500 hade utbildningen som sitt förstahandsval.

De sökande som nu får sina antagningsbesked från Örebro universitet har fram till 31 juli på sig att tacka ja till sin utbildningsplats.

(* Siffran 19 500 motsvarar inte antalet individer som antagits. En person kan antas till flera utbildningar och räknas då flera gånger. Vid höstterminens start börjar ungefär 3 500 nya studenter vid Örebro universitet.)