Franska ambassadören talade klimatfrågor på universitetsbesök

Ett globalt och folkligt engagemang kring klimatfrågorna skulle vara en värdefull hjälp inför klimatförhandlingarna i Paris i slutet av året. Det tyckte Frankrikes Sverigeambassadör Jaques Lapouge när han på fredagen besökte Örebro universitet.

I december möts världens ledare i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal. I slutet av året äger FN:s klimatkonferens i Paris rum. Konferensen är den 21 i ordningen och förväntningarna är stora. Det är då ett nytt bindande klimatavtal ska komma till stånd mellan världens länder. Frankrike vill ha ett avtal som kan antas av alla länder som är ambitiösa nog att uppnå 2-gradersmålet (att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till två grader) – ett avtal som dessutom ska vara rättsligt bindande.

Men hur realistiska är dessa förväntningar? Och även om de skulle lyckas, kommer det att räcka?

- Det är svårt att säga. Det viktigaste just nu är ändå att få till stånd ett hållbart klimatavtal som alla världens länder kan ställa sig bakom, sa Jacques Lapouge när han svarade på frågor i samband med sin föreläsning på Örebro universitet.

Han menade att en bred internationell överenskommelse är nödvändig för att få utvecklingen av klimatfrågan i rätt riktning. Och en bred folklig opinion som engagerar sig i denna fråga skulle hjälpa till att trycka på respektive länders regeringar att komma överens.

Ambassadören var inbjuden av den franska lokala föreningen Alliance Francaise Örebro, och fick vid sidan av sin föreläsning stifta närmare bekantskap med universitetet och möta studenter. Han fick dessutom besöka universitetets forskningscentrum MTM (Människa – Teknik – Miljö), se laboratoriet och träffa studenter.