Globalt nätverk söker studenter i Örebro

Från början var de två som möttes och noterade att de "var de enda på sina universitet". Idag har detta par i forskarstudenter växt till ett världsomspännande nätverk med över 700 medlemmar som nu ordnar ett möte i Örebro.

Tisdag 22 september arrangerar nätverket Ipid ett seminarium på Örebro universitet, ett möte som är öppet för alla intresserade av det som på engelska förkortas ICT4D. Det handlar om informations- och kommunikationsteknologi som används i syfte att verka för en positiv samhällsutveckling.

– Vi har ett stort antal internationella medlemmar. Men nätverket är mindre känt i Örebro. Nu hoppas vi att fler Örebrostudenter tar chansen, säger Edgar Napoleon, koordinator för Ipid.

Annika Andersson var en av de två forskarstudenterna som 2006 satte fart på Ipid. Idag är hon universitetslektor i informatik på Örebro universitet och per definition inte längre en medlem eftersom hon lämnat tiden som forskarstudent bakom sig.

– Jag trodde inte i min vildaste fantasi att nätverket skulle bli så utbrett. Ett skäl att det tog sådan fart är att vi fick stöd av en rad professorer. De såg det stora behovet av internationella kontakter. Idag får jag höra att just detta nätverk är unikt, säger Annika Andersson.

Söka resebidrag

ICT4D har fokus på hur tekniken för information och kommunikation används i fattiga länder som medel för ekonomisk och annan utveckling. Nätverket fyller funktionen som samlingsplats och tipscentral, inte minst för forskarstudenter från utvecklingsländer. Via Ipid kan studenterna till exempel få tips om hur man söker resebidrag för att delta i olika internationella möten.

– Det är viktigt att ha med dessa studenter så att det inte enbart handlar om att vi studerar "dom", säger Annika Andersson.

Gäst på seminariet på Örebro universitet är Tariq Zaman, forskare från Malaysia som ska tala om hur tekniken används inom olika folkgrupper.

Text: Maria Elisson