Här delar Örebro universitet med sig av sina innovationer

Det framgångsrika skolsamarbetet Linje 14, sjukgymnasten och forskaren Anna Dubergs metod för att minska psykisk ohälsa bland unga flickor, och en elektronisk näsa för att upptäcka blodförgiftning. Det är tre exempel på innovationer från Örebro universitet som nu lanseras på licensbanken.se – en webbplats byggd för att föra ut innovationer till samhälle och näringsliv.

Licensbanken.se är ett samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet genom innovationskontoret Fyrklövern. Webbplatsen är ett stöd för att föra ut idéer, produkter och tjänster som är redo att sättas i produktion eller tas i bruk i olika verksamheter.

- Licensbanken.se innehåller idéer som främst är sprungna ur forskning eller till huvudsak är utvecklade på universitetet. Webbplatsen fungerar som en länk mellan akademi och samhälle. Här ska forskning och nytta förenas, säger innovationsrådgivare Mattias Jonsson, ansvarig för Licensbanken vid Örebro universitet.

Bättre förutsättningar

För Örebro universitet handlar det om att förbättra förutsättningarna för idéutveckling och innovation. Dessutom är det ett sätt att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv.

– Naturligtvis arbetar vi på flera olika sätt för att för att föra ut innovationer där Licensbanken.se är ett sätt. Jag hoppas att den kommer att underlätta tecknandet av licensavtal. På det här sättet hittar vi också nya spännande samarbetspartners, säger Mattias Jonsson.

Flera exempel

Här är några exempel på innovationer från Örebro universitet som på olika sätt kan komma till nytta i samhället:

Linje 14 är ett framgångsrikt samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Linje 14 fokuserar på ungdomar från studieovana miljöer och erbjuder möjlighet att visa på positiva förebilder i form av studentambassadörer från Örebro universitet ger möjlighet att låta ungdomar möta lärare och forskare på Örebro universitet i ett givande samarbete. Här erbjuds fler intressenter ta del av konceptet och få hjälp och vägledning för implementering.

Anna Dubergs dansprojekt minskar psykisk ohälsa bland unga tjejer. Psykisk ohälsa bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste tio åren och statistik visar att 40 procent av svenska tjejer i högstadiet- och gymnasieåldern har psykosomatiska problem så som magont, huvudvärk och sömnproblem. Det här är en evidensbaserad metod som med hjälp av dans motarbetar detta. Här erbjuds intresserade att lära sig metodiken.

OruNose är en elektronisk näsa som tagits fram av forskare vid Örebro universitet. Det är en metod för att upptäcka blodförgiftning. Metoden baseras på beprövad sensorteknologi, förkortar analysprocessen markant och ger mycket exakta provsvar. Här söker OruNose en industriell partner för att få ut produkten på marknaden.

Läs mer på Licensbanken.se