Här finns Örebro universitet i Almedalen

Innovationers betydelse för livsmedelsbranschens utveckling och utbildningsutbudets betydelse för arbetsmarknaden. Det är två exempel på en rad seminarier där Örebro universitet medverkar under Almedalsveckan i Visby.

- Almedalsveckan är en viktig mötesplats där många av landets lärosäten deltar och representeras. Det är bra för Örebro universitet att de forskare och sakkunniga som jobbar här kan visa upp sin expertis och bredd i många olika sammanhang, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Maten och arbetsmarknaden

Örebro universitet representeras på flera olika sätt under Almedalsveckan i Visby. Dels anordnar universitetet egna seminarier, dels medverkar universitetets forskare och sakkunniga i andra organisationers seminarier.

Örebro universitet centralt är arrangör till två seminarier. ”Den högre utbildningens betydelse för jobb och tillväxt – behövs en förbättrad matchning?” belyser den viktiga frågan om samspelet mellan utbildningsutbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden. Här presenterar Entreprenörskapsforum en ny rapport med analyser bland annat av Örebroregionen.

Det andra seminariet, ”Konsumenternas krav på maten – kan de mötas med forskning och innovation? Exemplet Grythyttan”, kommer att visa hur nya kunskaper och innovationer kan bidra till utvecklingen av maten i butiker, hotell och restauranger. I anslutning till seminariet kommer Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan dessutom att visa upp sina praktiska kunskaper genom att bjuda på förtäring.

Örebrosamarbete

Liksom tidigare år samarbetar Örebro universitet med Kommuninvest i Sverige och Örebro kommun på Almedalsveckan, ett samarbete som sker under namnet Örebro i Almedalen.

- Det här ett sätt för oss gemensamt att bidra till att marknadsföra Örebro. Genom att vi alla erbjuder intressanta seminarier av nationellt intresse uppmärksammas de verksamheter, den kunskap och de kompetenser som finns här. Det är viktigt för en stad i tillväxt och naturligtvis för oss som är ett växande universitet, säger Jens Schollin.

Aktuella seminarier

Fler seminarier där Örebro universitet representeras handlar bland annat om barnrättsfrågor. Vid ett seminarium som arrangeras av Nordiska ministerrådet diskuteras förekomsten av mikroplast i Östersjön, då premiärvisas också Folke Rydéns minidokumentär om Örebroforskarnas Östersjöexpedition förra sommaren.

Här är listan med länkar till seminarier där Örebro universitet finns representerat:

Barnrättsfrågor

Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnrättsakademin Örebro universitet.

Att inte gå från ung och institutionsplacerad, till vuxen och livsstilskriminell på anstalt

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet.

Barns mänskliga rättigheter

Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnrättsakademin Örebro universitet.

Att motivera institutionsplacerade ungdomar till förändring med tydliga mål och rejäla utmaningar

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet

Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

Arrangör: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Den högre utbildningens betydelse för jobb och tillväxt – behövs en förbättrad matchning?

Arrangör: Örebro universitet

Betyg och bedömning till varje pris?

Arrangör: Malmö högskola

Konsumenternas krav på maten – kan de mötas med forskning och innovation? Exemplet Grythyttan

Arrangör: Örebro universitet

Det digitala lärandets möjligheter – blir det bättre för alla?

Arrangör: Samsung, Gleerups, Atea

Mikroplast i Östersjön – kartläggning och åtgärder

Arrangör: Nordiska ministerrådet

Plast i Östersjön - vad har det med dig att göra?

Arrangör: Initiativet Hållbara hav, ACES vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Mistrapharma, Trossa AB

Från mål till förändring – hur genomför vi jämställdhetspolitiken?

Arrangör: Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och VINNOVA, samt Jämställdhetsutredningen

Äldres liv – bryr vi oss tillräckligt? Om geriatrikens aber, demens, osteoporos, slagsida i vården

Arrangör: 1,6 & 2,6 miljonerklubben