Hur kan rasism bemötas i skolan?

Framgångarna för högerextrema och främlingsfientliga partier har satt frågor om rasism och antirasism högt på agendan. Mitt i detta står den svenska skolan med uppdraget att motverka rasism och främja grundläggande demokratiska värderingar. Emma Arneback, forskare vid Örebro universitet, har fått 6,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka lärarnas roll i det antirasistiska arbetet.

– Skolan är en central plats för arbete mot orättvisor och kränkningar i samhället. Lärarnas uppdrag är viktigt men också komplext och utmanande. Nu ska vi undersöka hur lärare agerar, vad som ligger till grund för detta och vilka konsekvenser deras agerande för med sig, säger Emma Arneback.

Forskarna fokuserar på det vardagliga arbetet med antirasism i skolan. Hur ser det ut, vad gör lärare i olika situationer och varför, samt vilka konsekvenser får det. Vilka strategier är framgångsrika?

– I en tid när många lärare upplever stor osäkerhet över hur de kan och bör arbeta mot rasism fyller sådan kunskap en viktig funktion. Resultatet från projektet har relevans både för det vetenskapliga fältet och för de elever, lärare och skolledare som är verksamma i skolan liksom för dem som arbetar med styrdokument och andra utbildningspolitiska texter, berättar Emma Arneback som kommer arbeta tillsammans med Andreas Bergh, Tomas Englund, Jan Jämte, Asgeir Tryggvason och Matilda Wiklund.

Text: Linda Harradine