Jens Schollin ny styrelseordförande i Robotdalen

Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet, har valts till ny ordförande i styrelsen för Robotdalen. Han efterträder Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län.

Robotdalen är en samverkansorganisation med bas i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län med syfte att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation. Genom samverkan mellan aktörer från näringsliv och akademi utvecklas och samproduceras nya robotlösningar för industri, service, vård- och omsorg. Robotdalen fångar också upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Ny styrelse

Jens Schollin har valts till ny styrelseordförande i Robotdalen från och med den 1 januari, ett uppdrag som han kommer att driva vid sidan av sitt uppdrag som rektor för Örebro universitet. Övriga styrelseledamöter är Hans Ekström, riksdagsledamot, Åsa Gabrielsson, Director Project Office Volvo CE, Andreas Nordbrant, VD Atlas Copco Rock Drills, Anders Nylander, Group Senior Vice President ABB, Marita Ljung, Senior Advisor Group Public Affairs Swedbank och Paul Pettersson, prorektor Mälardalens Högskola.

Robotdalen finansieras av innovationsmyndigheten VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt länsstyrelser och landsting i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, regionförbunden i Sörmlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola och Örebro universitet samt deltagande företag.

Läs mer på www.robotdalen.se