Konflikter hemma leder till bråk i skolan

Ny forskning visar att ungdomar som har mycket konflikter med sina föräldrar oftare hamnar i bråk med vänner och klasskamrater.
– Hemmet blir en grund för problem som sprider sig till skolan och fritiden, säger Tatiana Trifan, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

– I Sverige används inte längre fysisk bestraffning i någon större utsträckning. Men även det som kan ses som mildare former av en hård uppfostran får konsekvenser, säger Tatiana Trifan, som har undersökt hur en sträng uppfostran påverkar barn och ungdomar.

Hennes forskning visar att om föräldrar och barn ofta bråkar med varandra och föräldrarna reagerar på barnens trotsighet med att få arga utbrott eller bli avståndstagande och kalla överför barnen detta till andra relationer. Det vill säga dessa barn och ungdomar hamnar oftare i konflikter med klasskamrater och vänner.

Undvika en ond cirkel

– Ungdomarna får inte lära sig att lösa konflikter utan saknar den sociala kompetens som behövs. Vi kan undvika detta genom att ge föräldrar stöd redan när barnen är små. Istället för att fastna i en ond cirkel av ilska och konflikter kan vi hjälpa föräldrar att hitta andra sätt att lösa svåra situationer, säger Tatiana Trifan.

För att veta vilken hjälp föräldrar behöver har hon undersökt hur föräldraskapet ser ut i dag men också hur det har förändrats över tid. 1958 berättade unga vuxna att det var mammorna som stöttade dem och papporna som tog besluten i familjen. 2011 sade tillfrågade unga vuxna att både mamma och pappa tar beslut och stöttar.

Rätt stöd och hjälp

– Såväl föräldrarollerna som sättet vi uppfostrar våra barn på har förändrats. Det är viktigt att vi vet hur föräldrar uppfostrar sina barn i dag för att kunna utforma föräldraprogram som ger rätt stöd och hjälp, säger Tatiana Trifan.

Hennes forskning visar att nyckeln är föräldrars självtillit. När föräldrar känner att de är kompetenta och litar till sin egen förmåga att guida sitt barn rätt, använder de sig sällan av hård disciplin. Kompetens visade sig vara viktigare än till exempel stresshantering.

– En sträng uppfostran och ett negativt föräldraskap påverkar barn och ungdomars mentala hälsa och sociala anpassning men vi kan hjälpa dem genom att ge deras föräldrar rätt stöd, avslutar Tatiana Trifan.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat