Kurs lär doktorander nyttiggörande

När kursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap” startar i slutet av september får doktorander vid Örebro universitet lära sig att sprida sin forskning.

Kristina Sutter Beime

Kristina Sutter Beime är en av deltagarna vid årets doktorandkurs.

– Jag hoppas få både verktyg och tips när det gäller att nyttiggöra min forskning. Min kollega hade tidigare gått kursen och rekommenderade den, säger Kristina Sutter Beime, som forskar i ekonomi och organisation på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Under kursen får doktoranderna lära sig att se på sin forskning utifrån ett nyttoperspektiv, och samtidigt presentera den på ett förenklat och säljande sätt.
– Det är självklart positivt om man kan lära sig att sprida forskningen så den kommer samhället till nytta. En avhandling, eller traditionella forskningsartiklar, är ju inte lika lättillgängliga, säger Kristina Sutter Beime.

Att sprida och låta resultaten komma till nytta för samhälle och näringsliv är huvudfokus under kursen. Andra delar som ingår är hur man avgör potentialen i en ny idé, hur man bygger nätverk samt mer praktiska moment som patentregistrering och skydd.
– Vi vill minska glappet mellan forskning, samhälle och näringsliv, och generellt öka möjligheten till nyttiggörande, I år är det åtta doktorander från Örebro universitet som deltar så det är väldigt kul, säger Charlotta Nordenberg, som ansvarar för kursen från Örebro universitets sida.

Doktorandkursen arrangeras av Innovationskontoret Fyrklövern – som är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Höstens omgång av kursen startar den 21 september och innehåller tre moduler. Inledande två på Karlstads universitet och Linnéuniversitet och avslutande examination på Vinnova.