Många kom till invigning och öppet hus i nya Nova

Många hörsammade inbjudan och kom när Örebro universitet presenterade sin nya byggnad Nova. På fredagen genomförde universitetet den officiella invigningen av lokalerna och på lördagen inbjöds allmänheten till Öppet hus.

Örebro universitet växer. Så sent som hösten 2014 invigdes universitetets anläggning för läkarutbildningen, Campus USÖ, invid Universitetssjukhuset Örebro. Nu var det dags för nästa invigning när nya byggnaden Nova står klar på universitetets campusområde i Örebro.

- Det här är en mycket efterlängtad byggnad som betyder mycket för universitetets utveckling och dessutom passar väldigt väl in i visionen för hela nya området som vi kallar Universitetsplatsen, sa Örebro universitets rektor Jens Schollin vid invigningen.

Han tackade också alla som bidragit till projektet.

- Det här är en rolig ny byggnad med stora kvaliteter som kommer att stärka inte bara universitetet utan också hela Örebro, menade det kommunala fastighetsbolaget Örebroportens VD Per Cardesjö, som fick äran att klippa bandet tillsammans med Jens Schollin.

Öppet hus och modern arkitektur

På lördagen visade universitetet lokalerna för allmänheten. Förutom ett offentligt samtal mellan arkitekten Flemming Frost och Örebro universitets rektor Jens Schollin bjöds allmänheten på musik med Yamwin trio, guidade rundvandringar, fika och tipspromenad. Dessutom fick studenter som startat eget företag och fått hjälp av det genom entreprenörsverksamheten Drivhuset möjlighet att visa upp sig.

Byggnaden har en spännande och modern arkitektur ritad av den danska arkitektbyrån Juul|Frost och omfattar en area om 8 400 kvadratmeter och inrymmer bland annat seminarierum, grupprum, studiearbetsplatser, kontor, ett café och en aula för drygt 500 personer. Aulan har namnet Aula Nova.

Universitetets institution Handelshögskolan har plats i lokalerna och studentföreningen Sesam, liksom flera organisationer som jobbar med företagsutveckling: företagsinkubatorn Inkubera, Drivhuset som stödjer unga studenter med att starta och driva företag, och Entreprenörskapsforum som är en nätverksorganisation för entreprenörskap, innovation och småföretagande.

Det här är ett steg i en fortsatt utbyggnad av universitets campusområde (markytan framför Entréhuset och ner mot Universitetsrondellen som går under arbetsnamnet Universitetsplatsen). Här har redan det kommunala bostadsbolaget Öbo påbörjat ännu ett byggprojekt med nya forskar- och studentbostäder.