Metod mot tobak och cannabis nu till mellanstadieelever

Förebyggande insatser mot tobaksrökning bland grundskoleelever minskar också risken för cannabismissbruk. Nikolaus Koutakis, forskare med anknytning till Örebro universitet, har nu tillsammans med grundskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Åmål och Trollhättan tagit fram en metod för att förebygga tobaks- och cannabisanvändning bland mellanstadieelever.

För tre år sedan slog Socialdepartementet larm. Användningen av cannabis bland ungdomar i storstäderna tycktes öka kraftigt. Stockholm, Göteborg och Malmö valde att göra en gemensam satsning mot cannabis inom det så kallade Trestad2 (Stockholm Trestad2, Göteborg Trestad2). För att utveckla det förebyggande arbetet vände de sig till psykologiforskaren Nikolaus Koutakis vid Örebro universitet, som tidigare utvecklat framgångsrika förebyggande metoder mot alkoholanvändning bland unga, bland annat Effekt 7-9 (årskurserna 7 till 9).

Två inriktningar

- Metoden minskar benägenheten att testa och använda tobak och cannabis. Eftersom de förebyggande insatserna blir effektivare ju tidigare vi möter ungdomarna har vi nu gått vidare och utvecklat metoden för mellanstadieelever, säger psykologiforskare Nikolaus Koutakis.

Den utvecklade metoden Effekt 4-6 har Nikolaus Koutakis tagit fram tillsammans med mellanstadielärare vid skolor i de tre storstäderna. Skolor i Åmål och Trollhättan kopplades också på.

Det nya programmet har två inriktningar som ges i ett interaktivt format, dels konkreta tips och råd till föräldrar och dels information och övningar till ungdomar.

Effektiva insatser

- Målet har varit att komma fram till så enkla, men samtidigt så effektiva insatser som möjligt. Till föräldrar handlar det om konkreta råd och tips, som att prata ihop sig med föräldrarna till barnens kompisar, att vara tydlig med förväntningar och att sätta gränser för sina barn.

Till ungdomarna handlar det om ett informationsprogram om exempelvis skaderisker och att lära sig att genomskåda marknadsföring och reklam. Ett annat viktigt inslag är att lära ungdomarna om hur det egna beteendet ibland påverkas av deras egen uppfattning om andras förväntningar, det så kallade majoritetsmissförståndet.

- Vi låter också ungdomarna få testa olika situationer för att därigenom lära sig hantera frågor kring tobaksanvändning för att lättare kunna säga nej.

Nikolaus Koutakis menar att ju tidigare föräldrar och ungdomar ges dessa insikter och kunskaper, desto större är möjligheterna att ungdomar inte börjar använda tobak och cannabis.

Stark koppling

I Sverige finns en ovanligt stark koppling mellan tobaksrökning och cannabisanvändning. Det finns undersökningar som visar att så många som sex av tio dagligrökare bland gymnasieungdomar också provat cannabis.

- Därför kan förebyggande arbete mot tobaksrökning också vara en effektiv förebyggande insats mot cannabisanvändning, särskilt då det gäller ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern. Vi planerar att göra en uppföljning när ungdomarna i programmet blivit äldre för att undersöka långtidseffekterna av programmet och om det har påverkat deras förhållningssätt till cannabis.