Micro-RNA - nyckeln till tidig diagnos av livmodercancer

Cancer i livmodern är den vanligaste gynekologiska cancerformen för kvinnor i västvärlden. Örebroforskaren Sanja Jurcevic har i sin forskning studerat så kallat mikro-RNA som kan användas för att snabbare diagnosticera livmodercancer. En tidigare och enklare diagnostik skulle hjälpa många kvinnor.

Cancer i livmodern, som även kallas endometrial cancer, drabbar runt 142 000 kvinnor i världen varje år. Årligen dör 42 000 av de kvinnorna av sjukdomen. Sanja Jurcevic, som under flera år har forskat inom området, har som mål att den siffran på sikt ska bli betydligt lägre.

– Jag vill dels öka förståelsen för sjukdomen och det som händer i kroppen men även att utreda om avvikelser i vissa mikro-RNA har med uppkomst av livmodercancer att göra. Min forskning visar att vissa mikro-RNA avviker i livmodercancer, och att man kan se det tidigt i sjukdomsförloppet, vilket kan påverka behandling och prognos positivt, säger Sanja Jurcevic.

Drabbar främst äldre kvinnor

Livmodercancer drabbar främst äldre kvinnor och symptomen består ofta av blödningar från underlivet. Men när de symptomen uppstår har sjukdomen gått ganska långt. Så med möjlighet till tidigare och enklare diagnostik ser framtiden ljusare ut för många kvinnor.
Mikro-RNA är små RNA-molekyler som reglerar 60 procent av våra gener. Vid Högskolan i Skövde och vid Örebro universitet har man länge forskat inom området, och en del av Sanjas bidrag in i den forskningen har bland annat resulterat i en stor databas med information på olika nivåer kopplat till cancer i livmodern.

– Den databas som jag tagit fram tillsammans med en forskare inom bioinformatik kommer att underlätta för alla forskare som arbetar inom det här forskningsfältet. Databasen kommer att vara tillgänglig för alla och kommer att innehålla information på olika nivåer, säger Sanja Jurcevic.

Text och foto: Cecilia Fransson