När ungdomar tar till våld för politikens skull

I 16-årsåldern tycker 1 av 15 ungdomar att det är tillåtet att använda våld för att nå politisk förändring – även om det innebär att människor kommer till skada. Men hur långt är det mellan tanke och aktion och hur ser vägen dit ut? Det har Viktor Dahl, forskare i statsvetenskap vid Örebro universitet, fått 1,6 miljoner kronor från Forte för att ta reda på.

Sympatier för illegala och våldsamma politiska aktioner har en topp i mitten av tonåren. Vissa unga människor, som verkligen vill förändra samhället, känner inte att de kan använda de kanaler som våra representativa demokratier erbjuder utan söker andra vägar för att kunna påverka.

Viktor Dahl vill ta reda på hur utvecklingen ser ut och vad man kan göra för att för att unga människor istället ska använda ickevåldsmedel för att försöka påverka samhällsfrågor och politik.

– Om vi ska kunna vägleda unga människor måste vi förstå hur och varför de utvecklar preferenser för våldsam politisk aktivitet. Vilken roll spelar vänner? Hur påverkar könsnormer utvecklingen? Det finns många frågor som vi söker svar på, säger Viktor Dahl.

Forskningen bygger på en longitudinell databas som följer 8 000 individer mellan 13 och 30 år under många år. Det gör att han kan se hur unga människors preferenser för våldsam politisk aktivitet utvecklas över tid.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet