Narkosmedel kan vara alternativ behandling för depression

Forskarna ska jämföra effekterna av elbehandling och ett narkosmedel för att ta reda på vilken behandling som är bäst för patienter med svår depression.

– Förhoppningen är att hitta ett alternativ för patienter där tablettbehandling inte fungerat, säger Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro.

Axel Nordenskjöld

Axel Nordenskjöld

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression och en av de medverkande forskarna är Axel Nordenskjöld. Studien ingår i Vetenskapsrådets rambidrag inom klinisk behandlingsforskning.

En grupp med forskare från Lunds universitet, Region Skåne, Örebro universitet och Region Örebro län har i en gemensam ansökan beviljats medel för en studie om depression som ska pågå under två år. I studien jämförs två behandlingar, elbehandling (elektrokonvulsiv terapi) och narkosmedlet Ketamin. Ketamin har visat sig ha smärtstillande och antidepressiv effekt i låg dos.

– Balansen mellan nytta och risker med de olika behandlingarna kommer att undersökas. Förhoppningen är att Ketamin skall kunna vara ytterligare ett snabbt och effektivt behandlingsalternativ för vissa patienter med depression där tablettbehandling inte fungerat, säger Axel Nordenskjöld

Utan läkemedelsföretag

Det är ovanligt att kliniska läkemedelsstudier genomförs utan koppling till något läkemedelsföretag. De jämför ofta sina produkter med overksamma sockerpiller, men i denna studie vill forskarna jämföra Ketamin med elbehandling eftersom det är den mest effektiva behandlingen vid svår depression. På så sätt kan forskarna ta reda på vilken som är den bästa behandlingen för olika patientgrupper med svår depression.

– Patienter som vårdas på sjukhus för depression i Region Örebro län kommer att kunna delta i studien. De kommer att undersökas noga bland annat avseende depressionssymptom, uppmärksamhet och minne för att man skall kunna se effekterna av behandlingarna.