Nordisk jämförelse bra sätt utvärdera politik för jämställdhet

Det enda sättet att utvärdera arbetet för jämställdhet är att jämföra. Något absolut mål är svårt att tänka sig.

Det säger Sofia Strid, docent vid Örebro universitet. Hon ingår i ett nätverk av nordiska genusforskare som träffats i Örebro för att diskutera den senaste forskningen inom ländernas jämställdhetspolitik.

Workshopen arrangerades av Sofia Strid och professor Liisa Husu, båda knuta till Centrum för feministiska samhällsstudier och GEXcel International Collegium vid Örebro universitet. Nätverket består av forskare från universiteten i Helsingfors, Oslo, Ålborg och Karlstad. Även en rad andra internationella forskare deltog i mötet i Örebro.

I förra veckan blev jämställdhetspolitiken extra aktuell då den statliga jämställdhetsutredningen presenterades. I den förordar utredaren en särskild myndighet för jämställdhet, med motiveringen att utvecklingen går alldeles för långsamt. Idag är det DO, diskrimineringsombudsmannen, som tar hand om all diskriminering.

– En fråga för forskningen är att visa på hur en myndighet för jämställdhet ska, eller kan fungera, och på vilket sätt andra kriterier än kön är relevanta, som etniskt bakgrund till exempel, säger Sofia Strid.

Deltagarna på workshopen i Örebro diskuterade hur intersektionella perspektiv har påverkat jämställdhetspolitiken – alltså en analys av samverkan mellan olika grunder för diskriminering.

– Det finns både likheter och olikheter mellan de nordiska länderna noterar Sofia Strid, både vad gäller historisk utveckling, strukturer, lagstiftning och faktisk jämställdhet på olika områden.

Det nordiska nätverket finansieras av NIKK, Nordisk information om kunskap om kön, som har Nordiska ministerrådet som huvudman.

Text och foto: Maria Elisson