Nova får Örebro kommuns byggnadspris

Universitet har med Novahuset fått ett nytt ansikte mot stadskärnan och Örebro en ny ikonbyggnad. Med sin uttrycksfulla och träffsäkra arkitektur lyfter den fram universitetets betydelse för stadens utveckling. Så löd motiveringen när Novahuset fick Örebro kommuns byggnadspris 2015.

– Det här är en mycket efterlängtad byggnad som betyder mycket för universitetets utveckling och dessutom passar väldigt väl in i visionen för hela det nya område som byggs som vi kallar Universitetsplatsen, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Detta har även kommunen tagit fasta på i sin motivering. De skriver att byggnadens unika former och material berättar om rummet innanför och ger universitetsplatsen en egen identitet. Golvet i byggnaden är tänkt att fortsätta på torget för att lösa upp gränsen mellan ute och inne.

– Syftet med Nova är att vara en brobyggare mellan universitet och samhälle och det är också tanken i arkitekturen. I den nya byggnaden finns inte bara en ny aula och Handelshögskolan utan också flera organisationer som jobbar med företagsutveckling, säger Jens Schollin.

Text: Linda Harradine