Nu ska resultatet av kulturprojekt för döva bli vardag för fler

Målet var att skapa plats för döva i kulturlivet. Efter tre år avslutas själva projektet. Men det finns en fortsättning utstakad.

– I Sverige är vi duktiga på policy. Vad vi måste göra nu är att göra delaktighet för alla till vardag, säger Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Örebro universitet.

Med start onsdag 18 november hålls en fyra dagar lång konferens, ICS2015, som avslutning på "Delaktighet och teater", DoT, ett samarbetsprojekt i huvudsak mellan forskningsmiljön CCD vid Örebro universitet och Örebro länsteater, finansierat av kulturdepartementet.

Projektet har bland annat konkret lett till en rad föreställningar av visuell teater på teckenspråk, som ett sätt att inkludera döva i kulturevenemang. Under åren har också en rad möten arrangerats med olika yrkesgrupper, som till exempel busschaufförer och brandmän, med syfte att vidga kretsen av berörda.

Döva, som en marginaliserad grupp i samhället, har varit utgångspunkten för DoT-projektet som också haft döva projektledare. Men även andra grupper har inkluderats i projektet med tiden.

– Nu är projektet slut och vi tänker inte söka pengar för något nytt projekt. Istället vill vi starta en tankesmedja, en mötesplats för olika sektorer i samhället, säger Sangeeta Bagga-Gupta och exemplifierar med politiker och representanter för näringslivet och organisationer.

Ett komplement

Det är i det lilla, i möten i vardagen, som Sangeeta Bagga-Gupta ser fortsättningen på arbetet mot inkludering av de grupper som i dag är marginaliserade, som till exempel invandrare och människor med funktionshinder. Det kan också handla om ålder.

Hon ser den planerade tankesmedjan som ett komplement till satsningar som Open up, tvådagarskonferensen i Örebro om invandring, och Örebroveckan för mänskliga rättigheter som både genomfördes förra veckan.

Konferensen ICS2015 samlar en rad forskare från Sangeeta Bagga-Guptas internationella nätverk, och är öppen för allmänheten. Förutom föreläsningar möts inbjudna praktiker och forskare till workshops under rubriken "Kultur för alla på jämlika villkor". Ett ljusspel på fasaden till Örebro Teater kvällstid med start torsdag är konkret utåtriktad manifestation av DoT-projektet.

Text: Maria Elisson

Foto: Örebro universitet