Ny forskning om hur skadliga kemikalier förflyttar sig i naturen

Det är sedan tidigare känt att farliga ämnen i brandsläckningsskum har läckt ut i samband med brandövningar och förorenat dricksvatten och vattendrag. Nu har Thanh Wang, forskare i kemi vid Örebro universitet, fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka hur dessa sprids i naturen och hur de påverkar ekosystemen.

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, har använts länge i tron att de är stabila och därmed ofarliga för människor och djur men det har visat sig vara fel. Nu ska miljökemister vid Örebro universitet och ekologer vid Umeå universitet arbeta tillsammans för att se hur de ämnen som på olika sätt läckt ut i naturen förflyttar sig mellan vattenmiljöer och ekosystem på land.

– Förflyttar sig ämnena med hjälp av insekter och hur påverkas insekterna om vatten nära till exempel brandövningsplatser har blivit förorenat? Vi vet än så länge väldigt lite om hur föroreningarna påverkar ekosystemen, säger Thanh Wang.

Skadliga för miljö och människa

Forskning vid Örebro universitet har visat att vissa brandskum innehåller dessa gifta kemikalier men PFAS-ämnen finns även i till exempel klädimpregnering, ytbehandling i möbler och rengöring. De är användbara eftersom de är smuts- och vattenavvisande.

– Men de kan också vara skadliga för miljö och människa och det finns även samband mellan exponering av vissa PFAS och cancer och andra sjukdomar, säger Thanh Wang.

Thanh Wang har fått medel från Formas för forsknings- och utvecklingsprojekt riktade till framtidens forskningsledare.

Text: Linda Harradine