Ny kunskap bereder väg för industriell 3d-teknik

Lättare flygplan, individuellt anpassade implantat, effektivare kylning av verktyg, bränslesnålare motorer. Det är bara några exempel på vad industriell 3d-printing kan bidra till i framtiden. Men för att nå dit behövs mer kunskap. Vid Örebro universitet bygger professor Lars Pejryd upp en ny forskningsmiljö med denna 3d-teknik som specialområde.

Lars Pejryd

Professor Lars Pejryd visar upp ett bränslespridarmunstycke till en gasturbin. Munstycket är tillverkat i ett enda stycke med 3d-teknik.

Det kallas för additiv tillverkning eller industriell 3d-printing och är på frammarsch inom industrin. Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder som till exempel gjuter, fräser, borrar eller svarvar fram produkter, så skrivs föremålen fram. I en 3d-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager med laser eller elektronstråle som ritar ett mönster på en bädd av metallpulver.

Tekniken har länge använts inom industrin för att göra prototyper eller modeller i plast eller papper, men nu har utvecklingen nått så långt att det går att framställa skarpa produkter och i en mängd olika material, inte minst metall.

– Det här gör det möjligt att tillverka former som är svåra, eller till och med omöjliga att framställa med traditionella metoder. Endast fantasin sätter gränser, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

Flera fördelar

I dag är 3d-printing fortfarande för dyr för att använda för masstillverkning. Möjligheten att det nu går att producera hållbara och funktionella produkter i metall gör däremot tekniken till ett allt mer konkurrenskraftigt alternativ. Lars Pejryd framhåller några fördelar:

– Det går mycket snabbare från ritning till färdig produkt och ger större frihet att designa andra och nya former. För enstaka detaljer och i små produktionsserier kan det dessutom vara billigare att använda 3d-printing hellre än att ta fram ofta dyra gjutverktyg. Tekniken kan också vara mycket användbar i reparationssammanhang.

Mycket att utforska

Framtiden för 3d-printing har förutspåtts bli den tredje industriella revolutionen, men samtidigt finns det många frågetecken kring dess möjligheter och begränsningar.

– I länder som Tyskland och USA har flera initiativ tagits för att främja additiv tillverkning. Där har erfarenheten visat att mer kunskap är nyckeln för att utforska teknikens potential. Här ser vi att Örebro universitet kan göra en betydande insats.

Örebro universitet bygger nu upp en ny och unik forskningsmiljö inom maskinteknik där 3d-printing står i centrum. Men det är inte 3d-printingen i sig som gör Örebroforskningen på området speciell – det är kombinationen av den och ny analysteknik som kallas industriell datortomografi eller 3d-röntgen.

– De två teknikerna tillsammans ger oss en stark forskningsmiljö i nära samarbete med privat industri. Målet är ökad kunskap om processerna kring konstruktion, produktion och kvalitet, främst inom metalliska material, men också i plast.

Oförstörande kontrollteknik

Vad är då 3d-röntgen? Det är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används datortomografin för att avbilda patienten och organ i tre dimensioner. Inom industrin kan den användas på samma sätt för att skapa inte bara ”platta” bilder utan även tredimensionella modeller av produkter. På så vis är den mycket användbar vid exempelvis provning, felsökning, tester och utveckling av produkter eftersom man inte behöver plocka isär dem och därmed förstöra föremålen för att kunna se hur de ser ut inuti.

– De två teknikerna hänger ihop. Då 3d-printingen gör det möjligt att tillverka produkter som inte kan framställas på annat sätt, gör 3d-röntgen det möjligt att kontrollera, verifiera och mäta det som tillverkats. Det är en av få tekniker som gör detta möjligt.

3d-printing

3d-printing gör det möjligt att bygga produkter med former som inte är möjliga med traditionella produktionsmetoder. Bland annat går det att göra inre hålrum och hålrum med ovala former. Foto: Kicki Nilsson

Tillverkningstekniskt Centrum

Nu är området högintressant för forskning och industri.

– Industriföretag visar stort intresse vilket har gjort det möjligt att skapa en gemensam grund för samarbete i regionen. Samarbete är lika nödvändigt finansiellt som kunskapsmässigt då vi kompletterar varandra och kan utbyta erfarenheter.

I Karlskoga har samarbete mellan universitetet, Örebroregionen Science Park, Saab Dynamics AB, Lasertech LSH AB och Bofors Testcenter AB, möjliggjort starten av Tillverkningstekniskt Centrum. TTC, som det också kallas, är nationellt unikt genom kombinationen av de två högaktuella forsknings- och teknikområdena. Den kompetens och utrustning som finns där är tillgängliga för industri såväl som för akademi. Hittills ingår två 3d-skrivare (en för plast och en för metall) och en 3d-röntgen i TTC-samarbetet. Ytterligare utrustningar planeras.

Nytt inom utbildning

För Örebro universitets studenter ger utvecklingen av det nya forskningsområdet fördelar.

– Vi har redan börjat föra in industriell 3d-teknik och datortomografi i våra kurser i maskinteknik. Ett antal examensarbeten som startar i vår kommer att ha den här inriktningen, några är också nära knutna till våra forskningsprojekt på området. Målet är att vi framöver ska få till utbildningsprogram som fördjupar sig ytterligare i teknikernas förutsättningar och möjligheter.

Fyra forskningsprojekt

Vid Örebro universitet finns idag fyra forskningsprojekt igång för att öka kunskaperna kring 3d-printing och 3d-röntgen, samt hur dessa tekniker kan komplettera varandra:

Optipam (Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning)

ATOAM (Avancerade verktyg genom additiv tillverkning)

3Dfect (3d-defekter)

MultiMatCT (tomografering av multimaterial)

Text: Johan Stenegård
Foto: Kicki Nilsson