Ny TMA-maskin tillskott för forskning om prostatacancer

En ny Tissue Micro Array, eller TMA-maskin, på Örebro universitets Campus USÖ i Örebro, effektiviserar arbetet med att analysera vävnadsprover. Den är ett välkommet hjälpmedel i forskningen om prostatacancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Sjukvårdens stora utmaning är att bedöma om cancern är aggressiv eller godartad.

Forskarna vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro arbetar för att ta fram metoder som i framtiden kan skilja tumörer som inte kommer att ge några besvär från dem som riskerar att sprida sig till andra delar av kroppen. Målet är att kunna individanpassa behandlingar – att rätt patient ska få rätt behandling – och att undvika överbehandling. Ett genombrott skulle innebära att läkare kan rädda fler liv utan att orsaka onödigt lidande.

I det här arbetet är den nya TMA-maskin som nyligen köpts in till Örebro universitet och är placerad på Campus USÖ ett värdefullt tillskott. I arbetet med att analysera vävnadsprover sparas prover från en patient i en paraffinkloss. Men istället för att analysera varje prov separat, kommer forskarna att med hjälp av TMA-maskinen kunna samla vävnad från över etthundra patienter på en och samma paraffinkloss. Det sparar både tid och pengar och gör dessutom att vävnad kan återanvändas för ytterligare analyser.

TMA-maskinen har köpts in med hjälp av donerade pengar från näringslivet: Behrn Fastigheter AB, John Ekströms Bygg AB, Fastighets AB Umato och Ragnarsson Fastigheter AB och BBMRI.se.