Ny yrkesexamen till företagssjuksköterska höjer yrkesstatus och kvalitet

Örebro universitet visar väg inom företagshälsovården. Lärosätet är först i landet med att starta en efterlängtad specialistsjuksköterskeutbildning för företagssjuksköterskor. Det betyder bland annat höjd kompetens inom yrket, som nu för första gången får en akademisk yrkesexamen.

Enligt Sveriges Företagshälsors senaste rapport, Jobbhälsobarometern 2015, har sjukfrånvaron ökat dramatiskt de senaste åren. Arbetslivet blir mer och mer komplext och kraven på arbetsgivarna ökar när det gäller medarbetarnas hälsa. Välutbildad personal med företagshälsovård som specialitet är en nyckel i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Örebro universitet har nu startat landets första specialistsjuksköterskeprogram för företagssjuksköterskor. Det är en på många håll efterlängtad utveckling. Riksföreningen för företagssköterskor är en av flera aktörer som i flera år verkat för att företagssköterskan ska bli en erkänd specialist med skyddad yrkestitel. Utbildningen bedrivs i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Stort behov

- Behovet av företagssjuksköterskor är stort vilket intresset för utbildningen vittnar om. Vi hade över etthundra sökande till 30 platser. Dessutom ökar efterfrågan på området bland arbetsgivare, säger Ann-Kristin Isaksson, universitetslektor vid Örebro universitet.

Örebro universitet och USÖ har gemensamt utbildat sjuksköterskor inom företagshälsovård sedan 2009. I och med den nya utbildningen kan universitetet erbjuda den som ett akademiskt program med rätt att utfärda en yrkesexamen och därmed ge en skyddad yrkestitel: företagssjuksköterska. Det har inte gått tidigare. Det här leder både till ökad kompetens och högre status, menar Annette Ericsson, miljösköterska vid Arbets- och miljömedicin på USÖ:

- Vi vet att den akademiska grunden är viktig för att höja kunskapsnivån för yrket. Det här ger sjuksköterskor dessutom större förutsättningar för att kunna forska inom ett område som behöver mycket mera kunskap.

Varför behövs en särskild utbildning för företagssjuksköterskor?

- En företagssjuksköterska arbetar inte som traditionella sjuksköterskor med omvårdnad av sjuka utan med att fånga upp och förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön. Det kräver särskilda expertkunskaper som vi ger här, säger Annette Ericsson.

Fakta om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska innebär studier i vetenskapsteori, företagshälsovård, arbets- och miljömedicin och folkhälsoarbete. Utbildningen omfattar sammanlagt 60 hp på avancerad nivå och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Programmet ges på halvfart, men den verksamhetsförlagda utbildningen ges på helfart.

Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap där examensarbete ingår. Förutom huvudområdet läses kurser inom medicin. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en masterexamen i förbättringsarbete inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.