Nya samtal banar väg för samarbete med Aston University

En delegation från Aston University, Storbritannien, besöker just nu Örebro universitet. I två dagar möter delegationen universitetsledningen och representanter för forskning och utbildning för att diskutera möjligheter till ett framtida samarbete.

-- Redan nu ser vi flera möjligheter, bland annat inom forskning samt för student- och lärarutbyten. Vi är också intresserade av titta närmare på hur Örebro universitet samverkar med näringsliv och organisationer, säger Helen Griffiths, Pro Vice Chancellor International Relations, Aston University.

Stark utveckling

Sedan 1999, när dåvarande Örebro högskola blev Örebro universitet, har lärosätet haft en mycket positiv utveckling inom forskning och utbildning. Verksamheten har växt och blivit kvalitetsmässigt starkare. För att ta nästa steg behövs djupare samarbeten med universitet utomlands.

Under 2015 beslutade därför lärosätets ledning om en ny strategi för internationalisering. Bland annat innehåller den målet att söka strategiska partnerskap med andra europeiska universitet.

Bra komplement

Representanter från Örebro universitet har tidigare besökt Aston University, som ligger i Birmingham, för att samtala kring möjligheterna. Och nu är alltså engelsmännen på besök i Örebro för att fortsätta samtalen.

- Vi är två universitet som kompletterar varandra och har alla förutsättningar att bygga ett långsiktigt och djupgående samarbete, säger Helen Griffiths.

Örebro universitets rektor Jens Schollin ser mycket positivt på de pågående diskussionerna:

- För oss handlar internationalisering om en kvalitetssatsning genom att studenter, lärare, forskare och administrativ personal ges bättre möjligheter att bygga upp långsiktiga internationella relationer och möta andra perspektiv. Därför är dessa diskussioner så viktiga då lärare och forskare från respektive lärosäte ges möjlighet att möta varandra och identifiera områden med potential att samarbeta inom.