Nyinstiftat logistikpris till Örebrostudenter

Örebrostudenterna Erik Olsson och Marcus Snickars tilldelas 2015 års logistikpris på 25 000 kronor för sin uppsats i företagsekonomi om inköp och företagsrelationer. Priset är nyinstiftat och delas ut av Örebroregionens logistikföretag och Handelshögskolan vid Örebro universitet under Örebroregionens Transport- och Logistikdagar den 27 augusti.

Den prisbelönade uppsatsen bär titeln ”Produktionsbemyndiganden och commitment i industriella relationer” och handlar om inköp hos ett industriföretag.

- Relationer till leverantörer blir allt viktigare vid inköp. I vår uppsats visar vi att man kan höja både kvalitet och effektivitet i försörjningskedjan genom att arbeta systematiskt med inköp och med sina relationer till leverantörerna, säger Erik Olsson och Marcus Snickars.

Prissumman på 25 000 kronor står konsult-, rekryterings- och bemanningsföretaget Ambitiös Sverige AB för.

Nytt pris

Erik Olsson och Marcus Snickars är de första mottagarna av logistikpriset, som vartannat år kommer att delas ut till bästa uppsats vid Örebro universitet inom området logistiska problem med fokus på företagens flöden.

- Vi är en grupp bestående av branschfolk och akademiker som utser pristagarna. Priset är ett resultat av ett flerårigt samarbete och ett sätt att öka intresset för logistik bland forskare och studenter, säger Frans Prenkert, docent och forskningsledare för forskargruppen INTERORG (Center for Inter-Organizational Network Research) vid Örebro universitet.

I nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, vilket Örebro universitet startar hösten 2016, kommer logistiska problem att vara ett viktigt ämnesområde och samarbetet med regionens företag kommer att fördjupas ytterligare

– Vi ser det här priset som ett viktigt verktyg för regionen och dess logistikföretag att utveckla kunskaperna kring logistik. Vi måste visa att vi har kompetens i regionen och att man inte måste gå till andra delar av landet för att hitta den, säger Lars-Inge Segerholm, marknadschef Örebro Truckstop.

Han är tillsammans med Ingemar Jansson, projektledare för Örebroregionens Transport- och Logistikdagar, initiativtagare till priset.

– Vi hoppas att det här priset skall hjälpa till att sätta Örebroregionen ännu tydligare på den logistiska kartan, säger Ingemar Jansson.