Nytt avtal stärker läkarutbildning och klinisk forskning i Örebro

Ett nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet lägger grund för att stärka läkarutbildningen, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. 54 miljoner kronor i statliga medel kommer nu att användas till kvalitetshöjande åtgärder.

Staten fördelar varje år omkring 1,7 miljarder kronor till ett antal landsting för samarbete kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård. Tack vare att Örebro universitet har läkarutbildningen får Region Örebro län för första gången ta del av dessa ALF-medel (Avtal om läkarutbildning och forskning). Region Örebro län och Örebro universitet sluter nu ett regionalt samarbetsavtal för hur dessa pengar ska användas och för djupare samverkan även i andra gemensamma frågor.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att Region Örebro län för första gången får statliga pengar för läkarutbildningen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län. Nu handlar det om att vi arbetar tillsammans för att nå våra högt ställda mål. Avtalet ska både hjälpa oss att säkra tillgång på kvalificerad personal i vården men också bidra till att genom forskning utveckla både bassjukvård och högspecialiserad vård i Region Örebro län.

- Förutom att stärka den kliniska forskningen ger det här ökade förutsättningar för att utveckla läkarutbildningens kliniska praktiska delar, det vill säga förbättra läkarstudenternas verksamhetsförlagda del i utbildningen. Sammantaget bidrar detta till att driva utvecklingen av universitetssjukvården i stort, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Övergripande mål för samverkan är:

  • utveckling av en högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning
  • utveckling av en högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig utbildning där utbildningarna ska leda till hög studentnytta och god anställningsbarhet
  • utveckling av hälso- och sjukvården inom Region Örebro län till högsta nationella och i vissa fall hög internationell klass
  • patientnyttan ska vara vägledande för såväl kliniskt inriktad medicinsk forskning som utbildning och utvecklingsarbete