Nytt bolag ska förverkliga idé som förbättrar patientsäkerheten

Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB har bildat ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrica Nilssons innovation RAPP. Verktyget ska systematisera uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården.

– Örebro universitet arbetar målmedvetet med att stödja idéutveckling eftersom det finns ett stort behov av att nyttiggöra universitetets forskning. Det här är ett exempel på att arbetet ger resultat, säger Anna Ragén, chef vid Externa relationer vid Örebro universitet.

Närmare två miljoner dagkirurgiska ingrepp genomförs inom den svenska sjukvården varje år. Men uppföljningen av patienternas tillstånd när de väl kommit hem kan förbättras. För att öka patienttryggheten har professor Ulrica Nilsson vid Örebro universitet tillsammans med Nethouse Örebro arbetat fram en IT-lösning för att systematisera uppföljningen och patienternas kontakt med vården.

Förbättrad säkerhet

Recovery Assessment by Phone Points (RAPP) är en infrastruktur för information som via en mobilapp kan användas för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer. Patienten kan registrera hur han/hon mår och återhämtar sig, samtidigt får patienten också en fråga om hen vill ha kontakt med en sjuksköterska. Dels leder det till att sjukvården får data för kvalitetsuppföljning av den vård som utförs, dels att patienter som känner sig otrygga och ensamma efter utskrivningen får återkoppling.

Ulrica Nilsson har fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att vetenskapligt förankra metoden samt utveckla den praktiska lösningen. Det tekniska utvecklingsarbetet sker tillsammans med IT-företaget Nethouse Örebro.

– Samarbetet med Örebro universitet är en del av en långsiktig strategi. Vi vill stödja det lokala och RAPP-projektet ligger i linje med hur vi vill arbeta. Här har vi kunnat vara med i ett tidigt skede och designa och konstruera lösningen med direkt koppling till användar- och affärsnyttan, säger Fredrik Stenman, VD på Nethouse Örebro.