Nytt från universitetsstyrelsen

Vid Örebro universitets styrelsesammanträde den 23 september diskuterades bland annat följande punkter.

Rekrytering av ny rektor

Jens Schollin avslutar sitt uppdrag vid halvårsskiftet 2016 efter åtta år som rektor. Processen för att rekrytera en ny rektor har påbörjats under ledning av styrelsens ordförande Hans Sandebring. En annons var införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet söndagen den 20 september men det är också möjligt att nominera lämpliga kandidater. I april räknar styrelsen med att föreslå en ny rektor till regeringen, som utser denne.

Den rektor som söks ska fortsätta att leda Örebro universitet i enlighet med universitetets visioner och mål och ha en gedigen förankring i forskning och i högre utbildning samt erfarenhet av ledande befattningar i en akademisk organisation.

Budgetpropositionen 2016

Örebro universitet kommer väl ut i regeringens höstproposition. Regeringen har ökat universitetets anslag för forskning och utbildning på forskningsnivå med 24 miljoner kronor till sammanlagt 250 miljoner. Även utbildning på grundnivå och avancerad nivå får en ökning med drygt 39 miljoner, jämfört med förra årets budget, till 748 miljoner kronor.

Robotdalen

Robotdalens VD Erik Lundqvist presenterade sin verksamhet vid styrelsemötet. Inom Robotdalen samverkar näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län. Samarbetet går ut på att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik. En ökad satsning mot Örebro sker just nu, inom såväl fält- som hälsorobotik.