Nytt från universitetsstyrelsen

Örebro universitets styrelsesammanträde den 23 april innehöll inga större beslutspunkter. Istället diskuterades och informerades om en rad frågor med siktet på lärosätets framtid och utveckling.

Ja till civilingenjörsutbildning

Universitetskanslersämbetet gav Örebro universitet rätten att utfärda civilingenjörsexamen. Till höstterminen 2016 kommer universitetet att erbjuda Civilingenjörsprogrammet i datateknik. Det är ett femårigt program väl anpassat för att arbeta i framtidens industriföretag. Utbildningen har utvecklats i nära samarbete med näringslivet. Även andra inriktningar för blivande civilingenjörer kan bli aktuella framöver, i första hand inom industriell ekonomi.

Fler vill studera i Örebro

Ett starkt utbildningsutbud gör att allt fler vill studera i Örebro. Hela 45 600 sökte till höstens program och kurser vilket är 1 400 fler än året innan. Framför allt ökar antalet förstahandssökande till lärosätets programutbildningar. Örebro universitet är det lärosäte bland landets breda universitet och högskolor där antalet förstahandssökande till programutbildningarna ökar mest (11 procent). Det nya kriminologiprogrammet är mycket populärt, över 3 200 sökande till 45 utbildningsplatser, över 500 förstahandssökande.

Örebro universitets juristprogram och läkarprogram tillhör landets 20 mest sökta. Bland de 40 mest sökta har Örebro tillsammans med universiteten i Uppsala och Lund störst andel program (fem vardera). Bland de 80 mest sökta är Örebro universitet också med i andelstoppligan tillsamman med universiteten i Göteborg och Lund (9 program vardera).

Vårpropositionen

I regeringens vårproposition får Örebro universitet 1,6 miljoner i tillskott i utbildningsanslaget under 2015. Tyngdpunkten ligger på vård- och lärarutbildningar. Propositionen innehåller ingenting om forskning, här avser regeringen att återkomma i höst.

Nya tjänster

Den starka utvecklingen återspeglas på rekryteringssidan. Närmare 30 tjänster är för tillfället utannonserade varav 12 lektorstjänster och 15 professorstjänster (12 kliniska professorer i anslutning till läkarutbildningen). För att få mer kraft i ambitionerna att utveckla utbytet med universitet i andra länder samt utveckla samverkan med näringsliv och samhälle, är universitetet dessutom på väg att inrätta två vicerektorstjänster med inriktning internationalisering respektive samverkansrelationer.