Nytt från universitetsstyrelsen

Vid Örebro universitets styrelsesammanträde den 3 juni diskuterades bland annat följande punkter.

Satsning på internationalisering

Örebro universitetet gör en ökad satsning på internationalisering. Som ett led i denna satsning kommer en vicerektor för internationalisering att tillsättas inom kort. Universitetet har också initierat ett framtida samarbete med Aston University i Storbritannien. Delar av universitetsledningen kommer att besöka Aston University nästkommande vecka.

Örebro studentkår

Örebro studentkår har av styrelsen beviljats fortsatt kårstatus vid Örebro universitet, efter att ha reformerat sina stadgar. De nuvarande tre studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen kommer att avgå i och med halvårsskiftet. Den nyvalda ordföranden i Örebro studentkår, läkarstudenten Pooyan Masarret som presenterandes på styrelsemötet, kommer att bli en av de tre nya studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen från och med i höst.

Universitetets verksamhetsplanering

I Örebro universitetets vision och strategi lyfts fyra strategiområden fram: utbildning, forskning, samverkan och innovation samt den attraktiva studie- och arbetsplatsen. Ett antal målområden som syftar till att fungera som fingervisning för universitetets strategigenomförande finns kopplade till dessa. Målområdena är en viktig del av uppföljningen med de verksamhetsansvariga vid universitetet och styrelsen diskuterade den översyn och revidering av dessa som just nu pågår. Beslut om nya målområden kommer i höst.