Nytt samarbete med Hong Kong

Nu inleder forskare på CHAMP vid Örebro universitet ett samarbete med Hong Kong Polytechnic University och det är både likheterna och skillnaderna, som lockar.
– Det är stora sociala skillnader. Det gäller inte minst synen på psykologiska problem. Det är överhuvudtaget rätt skamligt att vara sjukskriven där, säger professor Steven Linton.

Redan 2009 var Steven Linton i Hong Kong för att föreläsa vid Hong Kong Polytechnic University. När han återvände nu i höst fick han veta att det frågeformulär om smärta som han berättade om vid första besöket hade använts under flera år av ett rehabiliteringsföretag.

– Vi har tagit fram ett frågeformulär som kan användas för att tidigt identifiera patienter som riskerar långvarig sjukskrivning på grund av smärtproblem. Företaget har arbetat systematiskt med detta och byggt upp en stor databas med patienter, säger Steven Linton.

I Örebro håller forskarna just nu på och bygger upp verksamheten med patienter men i Hong Kong har de arbetat länge med labbstudier och har dessutom ett större patientunderlag.

– Vi har mycket att erbjuda dem men också en hel del att lära. De använder till exempel vad de kallar traditionell kinesisk medicin, som vi kallar alternativmedicin, i mycket högre utsträckning. Så sättet de hanterar psykosociala problem skiljer sig från hur vi gör, konstaterar Steven Linton.

Han hoppas att de ska kunna samarbeta inte bara inom forskning utan att det även kan inkludera utbildning och ett utbyte av studenter i framtiden.

Text: Linda Harradine