Örebro först utanför Kina som värd för konferens om juridik och språk

För första gången hålls den internationella konferensen utanför Kina - och det i Örebro. Anledningen är Laura Ervo, professor i processrätt vid Örebro universitet.
För Laura Ervo var det en tillfällighet som ledde henne in på det område som nu blivit hennes specialitet – juridiken och språket.

– Mest av en slump åkte jag till en konferens i Kina och fick nya kontakter. I dag sitter jag med i redaktionen för flera tidskrifter inom området och fick för tre år sedan frågan om jag kunde arrangera den första konferensen utanför Kina, berättar hon.

Nu är det dags. Med start måndag 28 september samlas ett 90-tal internationella forskare i Örebro, de flesta från Kina, under temat "Communication and Fairness in Legal Settings ", den femte i konferensserien "Law, Language and Discourse". Le Cheng, professor vid det högrankade universitetet Zhejiang, är tillsammans med professor Lijin Sha, två kinesiska auktoriteter inom ämnet som kommer till Örebro.

Konferensen är tvärvetenskaplig och berör juridikens möte med språket, och discipliner som lingvistik och semiotik.

– Juridiken har senaste 30 åren förändrats, blivit mångsidigare och öppnat sig för andra dimensioner är paragrafer, konstaterar Laura Ervo.

Direkta svar ohövliga

Hon exemplifierar med forskare som studerat kommunikation under rättegångar. Här kan skillnader i nationella kulturer spela stor roll.

– Vi i Sverige uppskattar direkta svar, medan raka svar i andra kulturer är ohövliga. Istället är det viktigt att först ge en bakgrund, något som en svensk domare kan tolka som att personen försöker undvika att svara.

Hur vi talar kan också spela roll. I Sverige kan en brytning var till fördel – om det är rätt sorts brytning. En studie visar att en person med brittisk brytning uppfattades som mer trovärdig än en som talade svenska utan brytning.

Konferensen i Örebro behandlar också om skriven juridik och hur lagstiftarna låter politiska värderingar styra formuleringarna. Ett exempel är hur Kina använt ord som "nöje" istället för att skriva vad det verkligen handlar om i sammanhanget, det betydligt mer kontroversiella "spela om pengar".

Allt mer engelska

Ett skäl till att de kinesiska forskarna bad Laura Ervo arrangera en konferens i Örebro var önskan att ta del av skandinavisk forskning och möta forskare utanför Kina.

– Jurister publicerar sig traditionellt på sina modersmål. Jag är något av ett undantag som skrivit mycket på engelska. Men yngre jurister är nu på gång att ändra detta, säger Laura Ervo.

Det finns goda skäl till förändringen – juridiken blir allt mindre nationell, påverkad av EU-rätten och annan internationell lagstiftning.

Engagemanget i juridikens möte med språket har gjort att Laura Ervo, förutom Örebrokonferensen, nu leder ett pilotprojekt som ska studera multikulturella rättegångar. Planen är, om finansieringen säkras, att en forskare och två forskarstuderande från Kina ska delta.

Text och foto: Maria Elisson