Örebro universitet tar sig in på världsranking

Örebro universitet kommer på plats 334 när Times Higher Education rankar världens främsta universitet. Det är första gången som lärosätet finns med på denna rankinglista.

- Det här bidrar till att göra både Örebro universitet och Örebro mera känt på den internationella arenan, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankingar. Lärosätena utvärderas utifrån flera kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering. Den främsta anledningen till Örebro universitets fina placering är att universitetets forskares vetenskapliga artiklar har citerats av andra forskare i allt större utsträckning, och därmed fått ett omfattande internationellt genomslag.

Sammantaget hamnar nu alltså Örebro universitet på plats 334. En sådan placering kan få stor betydelse när det kommer till att attrahera internationella studenter och ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

- Det här bidrar till att göra både Örebro universitet och Örebro mera känt på den internationella arenan. Det är inte minst viktigt eftersom vi nu målinriktat satsar på att öka vårt internationella engagemang såväl inom forskning som utbildning.

För att komma med på rankinglistan ställs vissa krav, exempelvis att lärosätets forskare under de senaste fem åren har publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar. Av den anledningen kommer enbart 801 av världens nära 17 000 universitetet med på rankingen