Örebroavhandling bakom satsning mot dödlighet hos nyfödda

Resultatet av doktorsavhandlingen vid Örebro universitet blir nästa år en nationell satsning i Bangladesh för att minska dödligheten hos mödrar och nyfödda.

– För mig är forskningen ett sätt att bidra för att göra nytta, säger Animesh Biswas.

Animesh Biswas är läkare och sitter med i en kommitté som på uppdrag av regeringen i Bangladesh om några veckor ska besluta om riktlinjerna för det landsomfattande hälsoprojekt som baserar sig på hans doktorsavhandling.

Bakgrunden till avhandlingen är den stora risken i Bangladesh för kvinnor att dö vid förlossningen, och för nyfödda att dö. Landet har de senaste tjugo åren gjort framsteg och dödligheten hos barnaföderskor har minskat med två tredjedelar och för nyfödda har den mer än halverats, men nivån är fortfarande hög i en internationell jämförelse.

Lita på rapporter

Det finns ett mätbart mål för hur mycket dödligheten ska minska, formulerat i de nya hållbarhetsmål, SDG, som FN beslutat om i år och som ersätter de gamla milleniemålen. För Bangladesh innebär det att mödradödligheten ska minska från 170 till 70 per 100 000 födslar fram till år 2030. Under samma tid ska dödligheten hos nyfödda minska till 12 per 1000 levande födda. I Sverige är den siffran två per 1000 födda.

Förutsättningen för att nå målet är att ha en tillförlitlig rapportering om antal dödsfall och orsaken till dödsfallen. Animesh Biswas har konstruerat en modell, MNDR, Maternal and Neonatal Death Review System, för denna kartläggning och testat den i några distrikt i Bangladesh. Ett konkret resultat är markeringar på en karta som visar dödsfallen. Många punkter på ett ställe leder vidare till att ta reda på orsaker och sätta in åtgärder.

– Vi har kartlagt både medicinska och sociala orsaker till dödsfallen. Sociala orsaker kan till exempel vara en förlossning i hemmet med komplikationer, en förlossning som borde ha skett på sjukhus eller med hjälp av utbildade barnmorskor, berättar Animesh Biswas.

En tredje del i Animesh Biswas modell är ett tillvägagångssätt för att förebygga framtida dödlighet hos mödrar och nyfödda. När ett dödsfall skett så samlar hälsoarbetare familjen, grannar och andra berörda personer inklusive någon lokal ledare för att samtala om dödsfallet. Nyckelordet är att skapa förtroende.

– Människor är mottagliga i den situationen eftersom de är i chock. Det är avgörande att inte leta efter eller peka ut någon skyldig, utan resonera om hur något liknande ska undvikas i framtiden, säger Animesh Biswas.

WHO uppmärksammar

I MNDR ingår också att det tidigare pappersbaserade, centralstyrda och ofullständiga registret ersätts av att informationen lokalt samlas in på webben.

FN:s världshälsoorganisation, WHO, har bett Animesh Biswas att dela med sig av sina forskningsresultat och han ser Unicef som en samarbetspartner i hemlandet.

– MNDR i Bangladesh kan också lätt användas i andra länder, främst i Afrika, säger han.

Animesh Biswas avhandling finns att ladda ner här.

Text och foto: Maria Elisson