Örebroforskning ska hjälpa företag spara pengar på sitt avfall

Två avfall tillsammans spar pengar för både pappersbruk och gruvor. Ändå utnyttjas inte möjligheten till fullo.

Mattias Bäckström och hans forskarteam vid Örebro universitet har fått 5,9 miljoner kronor för att kartlägga hinder för denna avfallsmatchning och tydliggöra de positiva effekterna.

– Idén är enkel. Vi ska ta reda varför det inte sker i dag och sedan se till att det sker, säger Mattias Bäckström.

Forskningspengarna till det Örebroledda projektet kommer från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och är en del av andra omgången av en tvärvetenskaplig satsning på att omvandla industrins avfall och biprodukter till värdefulla resurser. Totalt delas 40 miljoner kronor ut denna omgång.

Stoppar tungmetaller

Kunskapen finns om att avfall från pappersindustrin lämpar sig för att minska urlakningen av svavelsyra och tungmetaller ur gruvrester. Det finns också mycket pengar att spara för gruvbolagen om de kan byta ut dagens hantering mot att använda avfallet från papperstillverkningen enligt Mattias Bäckström. Även pappersbruken tjänar på att bli av med sina rester, som idag deponeras. Det kostar pengar, även om deponierna ännu inte beskattas.

Gruvföretaget Boliden och gruvan i Zinkgruvan utanför Askersund deltar i projektet tillsammans en rad andra företag, inklusive nästan alla pappersbruk. Luleå tekniska universitet är också en partner.

– I grunden handlar det om miljö, men syftet med det här projektet är att stärka svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bäckström.

Viktiga aktörer är tillståndsmyndigheter.

– Vi måste se till att de känner sig trygga och visa att det inte blir några negativa effekter av att föra samman två avfall, säger Mattias Bäckström.

Text: Maria Elisson
Foto: Lotta Sartz