Påverkar språk och kultur möjligheten till rättvisa?

Vilken roll spelar språk, beteende och kultur för en rättvis rättegång? Forskning visar att missförstånd lägger hinder i vägen och nu får Örebro universitet 150 000 kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att inleda ett samarbete med Kina kring detta.

– En rättvis rättegång handlar om rätten att bli hörd, delta, ställa frågor och producera rättegångsmaterial, säger Laura Ervo, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Men missförstånd på grund av kulturella skillnader eller språk lägger hinder i vägen. Laura Ervo berättar om en man från Afrika, som står inför tingsrätten och blir ombedd att berätta om vad som hände när han kom till Sverige. Han svarar genom att berätta sin livshistoria för att till slut komma fram till sin ankomst i Sverige.

Undvika att svara på frågan

– Domaren tar det som ett tecken på att mannen vill undvika att svara på frågan. Att han har en orsak att vara oärlig. Men för mannen är det ett sätt att visa sig vänlig. I hans kultur är det artigt att berätta så mycket som möjligt, säger Laura Ervo.

Intresset kring rättskommunikation delar Örebroforskarna med kollegorna i Kina. Xin Fu, forskare vid Northwest University of Political Science and Law i Xian, har forskat om hur rättskommunikation påverkar utgången i rättegångar. Hur påverkar till exempel domarna rättegången med deras ton och tempo?

– Det handlar om ordval, beteende och om hur vi svarar på eller ställer frågor. Om vi inte förstår varför en person uppför sig på ett visst sätt kan det få konsekvenser på domen, säger Laura Ervo.

Konferens i september

Forskare från fyra stora universitet kommer besöka Örebro universitet för att föreläsa och planera gemensamma forskningsprojekt. I september kommer en stor konferens äga rum i Örebro på temat kommunikation och rättvisa. Ett av samarbetsuniversiteten är Zhejiang University, trea i rankingen av universiteten i Kina.

– Kinas ekonomi växer och utvecklingen går snabbt framåt. Universiteten där är viktiga samarbetspartners för oss och nu kan vi inleda ett samarbete inom både utbildning och forskning, som vi hoppas kunna bygga vidare på, säger Laura Ervo.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet