Pedagogik i mobilen suddar ut skillnaden mellan Sverige och Kina

Mobilen som läromedel förenar svenska och kinesiska språkstudenter, trots att det finns stora skillnader i undervisningskultur.
Det visar Olga Viberg i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet. Hon pekar på att det är mobiltekniken i sig som skapar en egen kultur, något som märks i jämförelsen mellan Sverige och Kina.

Olga Viberg

Olga Viberg

– I Sverige och Kina var attityderna till tekniken desamma. Det innebär att den konstruktivistiska pedagogiken, grunden till elektroniskt och mobilt lärande, utmanar traditionella kulturella faktorer, säger hon.

Utifrån sin erfarenhet av att undervisa i nybörjarryska på distans ville Olga Viberg studera hur de ständigt närvarande mobiltelefonerna kunde integreras i den formella utbildningen.

– Med en djupare förståelse för elevernas teknikanvändning kan vi bättre möta det som händer när informellt lärande och individuella lärandemiljöer integreras i formell utbildning, säger Olga Viberg.

Språk enbart på distans

Mobilen tar stort utrymme i vardagen numera, men är ännu inte en uttalade del av universitetsutbildning. Idag sker nästan all utbildning i språk på distans och kraven på effektiv teknikanvändning ökar. Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till för utbildarna.

– Många läser språk som ett komplement till andra studier och är inte så intresserade av betyg. Det gäller alltså att motivera dem att fortsätta med studierna. Mobilen är ett sätt att öka motivation eftersom den ger frihet, säger Olga Viberg och hänvisar till att kopplingen till mobiltelefonen finns i och med att alla använder språk för att ta del av sociala medier, e-böcker och annan text online.

Olga Viberg har gjort en egen prototyp till en mobilapp som en grupp studenter har testat. Med hjälp av appen kan de öva hörförståelse, grammatik och ordkunskap:

– Studenterna kan använda den när det passar, på bussen eller när det blir tid över.

Ta tillvara studenterna

Studenterna har gett löpande feedback på appens innehåll och Olga Viberg har uppdaterat den efter hand, samtidigt som hon har haft koll på hur appen använts. Resultatet av studien har gett några ledtrådar till vidareutveckling. En är att appen bör finnas både till mobiler och till datorer. Online eller offline är en annan fråga. Idag hämmas användning av mobilappen av svajigt internet, medan en stabil hemmauppkoppling är en fördel för fasta datorer.

– Det finns potential och undervisningen måste ta tillvara studenternas egen teknik och använda den effektivt. Min avhandling erbjuder både empiriska och teoretiska förklaringar till att lyfta fokus från själva teknikdesignen, till design av informationssystem, för människor, organisation och teknik i samspel, säger Olga Viberg som ser att hennes app kan föras över till annan språkundervisning, men också till andra ämnen.

Text: Maria Elisson
Foto: Högskolan Dalarna