Populär campusmässa lockade över 100 utställare

Under torsdagen arrangerades årets Campusmässa på Örebro universitet. Långhuset fylldes med över 100 utställare från privat näringsliv, kommuner, landsting, föreningar och ideella organisationer som ville visa upp sig och få kontakt med studenter.

Campusmässan, som är universitetets rekryteringsmässa, drog många besökare. Många studenter var på plats för att skapa kontakter med näringslivet och för att söka jobb, extrajobb, sommarjobb och traineeplatser.

Fullsatt aula

Årets mässtema ”Rock your life” handlade om att våga kliva ur sin ”comfort zone”, att utmana sig själv och ta kommandot över sitt eget liv – både karriärmässigt och studiemässigt. Hiphop-artisten Petter höll en bejublad föreläsning inför cirka 300 åhörare om sitt framgångsrika arbetsliv. Föreläsningen stimulerade till nytänkande och gav tips om hur man håller koll på sitt varumärke och hur sponsring kan användas effektivt.

Det var alltså full fart i Långhuset under torsdagen. Förutom att skapa kontakter med utställare och besöka Petters föreläsning bjöds studenterna på våfflor. Flera av utställarna hade dessutom anordnat tävlingar för att aktivera studenterna.

Nöjd projektgrupp

Campusmässan anordnas inte bara för studenter, den anordnas också av studenter. Studenten tillika delprojektledaren Anna Ask, var mycket nöjd med dagen.

- Det har gått fantastiskt bra tack vare alla engagerade studenter som arbetat hårt med allt från marknadsföring och att få hit utställare till det praktiska.

Hon var också nöjd med antalet utställare. 107 för att vara exakt.

- Målsättningen har varit att få hit arbetsgivare från de flesta branscher och områden. Här återstår fortfarande arbete att göra, men vi är på god väg.

Nu tar utvärderingsarbetet vid som förberedelse inför nästa års campusmässa. Då ska en ny projektgrupp ta vid. Alla ni studenter som tror er vara intresserade av att arbeta med Campusmässan, håll ögonen öppna för ni kommer att behövas.