Prisade för årets kandidatuppsats i kriminologi

Malin Rehnvall och Johanna Strand har skrivit årets bästa kandidatuppsats i kriminologi vid Örebro universitet. Priset delades ut under ORUkrim-dagen som anordnas vid Örebro universitet för att studenter, praktiker och forskare ska kunna träffas och tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning.

I sin uppsats ”Professionellas uppfattning om användbarheten av en checklista”, redogör Malin Rehnvall och Johanna Strand för hur socialtjänst och polis uppfattar det att arbeta med checklistor för att på ett tidigt stadium kunna identifiera unga med risk för kriminalitet.

- Vi genomförde en webbenkät som gick ut till personer inom socialtjänsten och polisens ungdomsenhet i Örebro. Utifrån resultaten i vår studie kunde vi bland annat se att majoriteten är nöjda med att arbeta utifrån checklistan, som upplevs som ett verktyg och ett stöd i deras arbete, berättar de.

Blomster och pokal

Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet) är en kortfattad checklista över forskningsbaserade riskfaktorer för kriminellt beteende hos ungdomar och vuxna. Syftet är att ge exempelvis skolpersonal, socialtjänst och polis ett verktyg för att på tidigt stadium bedöma risken för kriminalitet och ha som stöd inför beslut om insatser bör erbjudas individen och eventuellt familjen. I Örebro har checklistan använts på försök inom socialtjänsten och polisen, vilket Malin Rehnvall och Johanna Strand nu utvärderat och beskrivit i sin uppsats.

För uppsatsen belönades Malin och Johanna med blomster och diplom och sina namn ingraverade i en vandringspokal. Motiveringen till priset lyder: En mycket välskriven och intresseväckande uppsats om ett viktigt, praktiknära och samhällsrelevant ämne. Visar att en excellent kandidatuppsats inte behöver innehålla stora empiriska material för att bli bra och meningsfull.