Programutbudet lockar till Örebro universitet

Örebro universitet stärker sin position bland landets lärosäten. Trots att ansökningarna till landets universitet och högskolor är något lägre än förra året, en minskning med drygt en procent, fortsätter antalet sökande till Örebro universitet att öka. Över 45 000 personer har sökt till höstens program och kurser. Bortsett från några få mindre fackhögskolor är Örebro universitet dessutom det lärosäte som ökar mest vad gäller förstahandssökande till program.

Ansökningstiden till höstterminens program och kurser vid universitet och högskolor gick ut natten till den 16 april. Då hade 45 600 personer sökt till Örebro universitet vilket är en ökning med 1 400 i jämförelse med förra året. Det visar Universitets- och högskolerådets senaste statistik.

En nationell jämförelse visar dessutom att flera av universitetets program stärker sina positioner. Örebro universitet är det lärosäte bland landets breda universitet och högskolor där antalet förstahandssökande till programutbildningarna ökar mest, med cirka 11 procent i jämförelse med förra året. Utbildningarna till jurist och läkare återfinns som nummer 13 och 17 bland landets mest sökta. Utbildningarna till socionom, psykolog och kriminolog placerar sig också väldigt högt.

- Vi ser inte bara en ökning av det totala antalet sökande utan också att de som väljer Örebro universitet som förstahandsalternativ blir fler. Vi har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet och som leder till jobb, det är en stor förklaring till att söktrycket ökar, säger rektor Jens Schollin.

Örebro universitet har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som leder till jobb. Därför är det glädjande att se ett ökande intresse för våra populära program,

Populärt att läsa till kriminolog

En raket i ansökningsomgången är Örebro universitets nya kriminologiprogram som startar i höst. De 45 utbildningsplatserna har över 3 200 sökande. Mer än 500 har utbildningen som sitt förstahandsval.

- Vi visste att många blivande studenter är mer intresserade av att gå ett helt program i kriminologi än att läsa fristående kurser som vi erbjudit hittills, men de nya söksiffrorna visar större intresse än vi anade. I jämförelse med andra kriminologiprogram i landet erbjuder vi våra studenter en unik inriktning mot brottsförebyggande arbete baserat på vetenskaplig grund, säger Henrik Andershed, enhetschef för kriminologiämnet vid Örebro universitet.

Ökat intresse för lärarutbildningen

Intresset för att bli lärare ökar. Universitetets lärarprogram har totalt 700 fler sökande i jämförelse med förra året. Huvuddelen av ökningen har skett inom inriktningen mot grund- och förskola.

- En glädjande utveckling där förklaringen ligger i en positiv arbetsmarknad och en mer nyanserad öppen debatt om läraryrket. Vårt eget kvalitetsförbättrande arbete hoppas jag också har bidragit. Men det finns fortfarande utrymme till att ta in fler på de flesta lärarutbildningarna, inte minst inom ämneslärarprogrammen, säger Krister Persson, ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Örebro universitets mest sökta program

Program (antal sökande)

Juristprogrammet (5 155)

Läkarprogrammet (4 775)

Socionomprogrammet (3 746)

Psykologprogrammet (3 604)

Kriminologiprogrammet (3 261)

Civilekonomprogrammet (2 668)

Sjuksköterskeprogrammet (2 486)

Ekonomiprogrammet (2 485)

Personalvetarprogrammet (2 369)

Medier, kommunikation och PR (1 285)