Rätt kost och styrketräning bromsar förlust av muskler

En låggradig, kronisk inflammation kan ligga till grund för att vi med åldern förlorar våra muskler. Men utvecklingen går att vända med rätt kost och styrketräning. Det visar en ny Örebrostudie publicerad i Journal of Applied Physiology.

I snitt förlorar vi cirka tio procent av vår muskelmassa per årtionde - med start redan i 40-årsåldern. Forskarna beskriver det som en dold folksjukdom som kommer bli ett större problem allt eftersom fler lever längre. Därför är det viktigt att hitta de bakomliggande orsakerna för att kunna förebygga problemet.

60 kvinnor mellan 65 och 70 år ingick i studien i Örebro. De var alla friska, aktiva och mådde bra. De delades slumpvis in i tre olika grupper. En kontrollgrupp som fortsatte som tidigare, en grupp som började styrketräna två gånger i veckan och en tredje grupp som började styrketräna och som dessutom fick en kostplan.

Efter sex månader var det tydligt att styrketräningen hade gett resultat. Båda grupperna som tränade hade 20 procent starkare benmuskler. Gruppen som inte tränade hade förlorat muskelstyrka.

Ökat sin muskelmassa

– Men det som slog oss var muskelmassan. Den första gruppen hade försämrats även här. Den andra gruppen som styrketränat hade ökat muskelmassan något men den tredje gruppen som dessutom hade förändrat sin kost hade ökat sin muskelmassa signifikant, säger Fawzi Kadi, professor i idrottsfysiologi, som genomfört studien tillsammans med doktoranden Emelie Strandberg och andra forskare i gruppen Muscle & Exercise Physiology- Research Group.

Forskarna gick vidare och undersökte vad som hänt på cellnivå. De kunde konstatera att det finns ett samband mellan inflammation och muskelmassa. Desto högre grad av inflammation desto mindre muskelmassa. Cellprov visade att en högre inflammation gav en sämre tillväxt bland muskelcellerna. De delade sig långsammare.

– I den här studien hade de tre grupperna samma nivå av låggradig inflammation i kroppen när studien startade men hos gruppen som förändrat sin kost har halten arakidonsyra , en fettsyra som främjar inflammation minskat, berättar Britta Wåhlin-Larsson.

Roligt och enkelt

Kvinnorna i studien fick med sig menyer att följa och för att få en långsiktig förändring tror forskarna att det måste vara roligt och enkelt att göra förändringar. De har ätit extra omega-3 - en fettsyra som kan ha en anabol, det vill säga muskelbyggande, effekt - i form av framför allt mer fisk och skaldjur.

– Problemet kommer sakta smygande men när det nått en viss punkt får det allvarliga konsekvenser. Det blir svårt att klara sig i vardagen och att leva ett självständigt liv. Risken för fallolyckor ökar och det kan leda till en för tidig död, säger Britta Wåhlin-Larsson.

– Vi vill hjälpa människor att hålla sig friska längre. Vi vill ta fram råd som gör att de kan ta saken i egna händer innan de blir sjuka. Därför riktar sig studien till friska äldre, avslutar Fawzi Kadi.

Text: Linda Harradine
Foto: Terése Andersson