Restaurang- och hotellhögskolan inleder forskningsprojekt med Konstfack

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, inleder ett forskningssamarbete med Konstfack i Stockholm. Vetenskapsrådet har gett 2,4 miljoner till projektet som bland annat kommer att undersöka hur estetiska metoder och begrepp från design kan tillämpas inom kreativ matlagning och dukning.

Projektet Haptica leds av Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign vid Konstfack, som kommer att samarbeta med flera vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, bland andra Åsa Öström, professor i sensorik, och Mischa Billing, lektor i måltidskunskap. Ordet ”haptik” kommer från grekiskans haptomai som betyder att vidröra och är också synonymt med ett aktivt känselsinne och sinnesupplevelser som att beröra, greppa och undersöka saker och känna händelser i vår omgivning.

- Vi vill öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp av våra sinnen, samt att få igång en debatt kring konstnärlig forskning om haptikens roll i måltidens estetiska gestaltning. Eftersom många olika akademiska discipliner och professioner arbetar inom det haptiska fältet ska vi nu utveckla kunskapen genom konstnärlig forskning, säger professor Cheryl Akner-Koler på Konstfack.

Professor Åsa Öström vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ser med glädje fram emot projektstarten:

- Det här är ett värdefullt projekt som kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring hantverket inom måltidsbranschen samtidigt som det är meriterande för våra lärare och forskare.