Skönlitteratur är en möjlighet till att bli en mer moralisk människa

Läsning av skönlitteratur är ett sätt att bli en mer moralisk människa. Men inte all litteratur öppnar för den möjligheten.

Den kopplingen och de kraven finns hos den brittiska författaren och filosofen Iris Murdoch. Hennes författarskap är utgångspunkten för Anna-Lova Olssons avhandling vid Örebro universitet, en argumentation för bildningens moraliska dimensioner.

– Bildning är ett laddat begrepp och kan handla om ett egocentrisk samlande av kunskap och elitistisk förfining. Jag vill visa på ett annat sätt att förstå de moraliska dimensionerna i denna process, genom att vända mig till Murdochs tankar, säger Anna-Lova Olsson, som 30 oktober lägger fram sin avhandling i pedagogik "Strävan mot Unselfing".

"Unselfing" kan förstås som målet för en moralisk transformation, men också en ständig strävan mot detta mål enligt filosofen Iris Murdoch.

– Det är ett sätt att glömma sig själv, att rikta sig bort från egot och ut mot världen och mot andra människor, för att bli mer moralisk människa.

Vilja hos läsaren

Anna-Lova Olsson använder Iris Murdochs romaner för att illustrerar sin argumentation. Murdoch ställde själv höga krav på hur en skönlitterär text ska vara utformade.

– Om textens form är för fast, med tydlig början, mitt och slut, finns det inte plats för läsaren att använda sin fantasi. Murdoch hävdade också att läsaren måste vilja gå upp i en text, vilja lyssna och följa med.

I avhandlingen visar Anna-Lova Olsson hur en läsupplevelse, laddat med känslor, öppnar vägen till en process mot att bli en mer moralisk människa. Det handlar mycket om relationer till andra människor

Anna-Lova Olsson har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska. För henne av arbetet med avhandlingen inneburit en egen bildningsresa:

– Jag inser idag mer hur viktiga relationerna är i ett klassrum är. Tidigare gjorde jag noggranna planer för lektionerna, som jag sedan följde. Nu förstår jag varför det inte alltid fungerade så bra. En fast plan gjorde att jag inte såg det som pågick och missade att föra mer öppna samtal, säger hon.

Anna-Lova Olsson förordar estetiska ämnen i utbildningen, både i skolan och på universitet, eftersom hennes avhandling visar att läsning av skönlitteratur kan bidra till bildning.

Världen som den är

Iris Murdoch var alltså självkritisk mot sina egna skönlitterära texter, för att de inte alltid höll måttet som språngbrädor mot en moralisk resa. Enligt Anna-Lova Olsson skulle Iris Murdochs själv ha rekommenderat antika dramer, Shakespeare och ryska författare som Tolstoj och Dostojevskij:

– De behandlar världen som den är och karaktärerna är unika individer med ett eget liv. Komplexiteten är stor och det finns ingen given linje eller givet svar, säger Anna-Lova Olsson.

Text och foto: Maria Elisson