Skyddar influensavaccinet mot hjärtinfarkt?

Kan patienter, som har drabbats av en hjärtinfarkt, undvika en ny infarkt eller blodpropp i ett behandlat kranskärl genom att ta influensavaccinet? Det har Ole Fröbert, professor vid Örebro universitet, fått 2,7 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden för att undersöka.

Under influensaepidemier ökar antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Influensavaccination är ingen rutinbehandling efter hjärtinfarkt och i Sverige vaccineras mindre än 50 procent av människor som kan behöva detta skydd.

– Tidigare studier pekar på att influensavaccin har en skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom. Men det behövs bättre kliniska studier, säger Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.

Ändra behandlingspraxis

I studien ingår 4 400 patienter från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och den sträcker sig över tre influensasäsonger. Patienter med hjärtinfarkt delas slumpvis in i två grupper varav den ena får influensavaccination och den andra placebo, i det här fallet koksaltlösning.

Alla patienter följs upp via hälsoregister och via två telefonsamtal för att se vilka som fått en ny hjärtinfarkt, en blodpropp i ett behandlat kranskärl eller i värsta fall gått bort.

– Om studien bekräftar de förväntade resultaten och visar att vaccinationen har en positiv inverkan på hjärt- och kärlsjuklighet så måste vi förändra befintlig behandlingspraxis. Det skulle ha djupgående positiva effekter på patienters individuella välbefinnande men också på samhällets hälsoekonomi.

Text: Linda Harradine